Camille Pissarro

Biography

Camille Pissarro voksede op på den danskvestindiske ø Skt. Thomas, hvor forældrene drev forretning. Moderen var født på øen, faderen indvandret fra Bordeaux. Under et skoleophold i Frankrig indgik tegning i undervisningen, men efter hjemkomsten forventedes det, at drengen trådte ind i arbejdet i forretningen, og der var herefter kun begrænset tid til at lave skitser af livet i havnebyen Charlotte Amalie. Mødet med den danske landskabs- og marinemaler Fritz Melbye omkring 1851 bragte P. i kontakt med en professionel, om end ikke nogen fremtrædende maler. Sammen planlagde de at tage til Sydamerika, hvortil de ankom i november 1852. De tilbragte næsten 2 år i Venezuela med atelier i Caracas og fandt her deres motiver i byens gader, på markederne og under ture i bjergene omkring byen. P. udviklede en måde at skitsere et landskab, der er en efterligning af Melbyes måde at opbygge sine meget detaljemættede, men velkomponerede forarbejder til oliemalerierne. Med hensyn til personkarakteristikken løftede P.s lette hånd sig imidlertid tydeligt ud over Melbyes anspændte gengivelser. Såvel fra Caracas som fra Skt. Thomas findes sepiategninger med stemningsmættede motiver af enkeltpersoner eller myldrende folkeliv. Her udfoldede P.s talent sig frit, men det er snarere den melbyeske landskabskomposition, man kan genfinde i Pissarros senere produktion. Bevidst om kammeratens muligheder i Europa medgav Melbye i 1854 P. en introduktionsskrivelse til sin ældre bror, maleren Anton Melbye, der var bosat i Paris. Efter en kortere periode hos familien i Dansk Vestindien rejste P. derfra i 1855 for at forsøge at skabe sig en karriere som kunstner i Paris. l de første år havde den vestindiske maler omgang med danske kolleger som Anton Melbye og David Jacobsen, ligesom han fik kontakt med en anden vestinder, puertoricaneren Francisco Oller. Et antal oliemalerier med motiver fra Skt. Thomas er dateret 1856, en gadescene fra Caracas 1862, formentlig blev disse arbejder udført efter skitser af ældre dato. P. udstillede første gang på Salonen i 1859 og angives i kataloget som elev af Anton Melbye. Det blev imidlertid bekendtskabet med Camille Corot, som førte P. ind i de franske kredse af malere, hvor han siden placerede sig sammen med de overvejende lidt yngre kunstnere, som fra 1874 benævntes impressionisterne. Under krigen mellem Frankrig og Preussen fra 1870 opholdt P. sig i England sammen med sin vestindiske familie og hustru og børn. Til trods for den vestindiske herkomst må det konstateres, at hvis der i den senere kunstneriske udøvelse overhovedet kan spores en påvirkning fra ungdommen, stammer den snarere fra tiden med den danske maler Fritz Melbye frem for fra opvæksten på den caribiske tropeø. Den danske baggrund var, efter at hele familien gradvist var flyttet til Europa, snart blot en realitet gennem statsborgerskabet, som Pissarro undlod at ændre. P. blev 1853-54 portrætteret adskillige gange af Fritz Melbye (Kobberstiksamlingen og privateje i Venezuela).

Author: Per Nielsen (P.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.