Anna Ancher

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Knud Søeborg i: Ord och Bild 1904, 599-606; A.A. i: Mit Hjem, 1911, 1-3; Smaa Kunstbøger, nr. 7, 1912; Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912f; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Karl Madsen i: Tilskueren 1934, I, 281-83; Alexander Fugl i: Samleren, 1935, 186f; Elise Konstantin-Hansen i: Højsk.bl. 7.6.1935; Karl Madsen i: Tilskueren 1936, I, 26-40; V. Thorlacius-Ussing smst. 1939, II, 84-90 og 249-57; samme i: Danmark, I, 1940-4l, 410f; Walther Schwartz: Malere ved Staffeliet, 1941; samme: Skagen i nord. kunst, 1951; Jan Zibrandtsen i: A.A., retrosp. udst., Skagens Mus. og Kunstforen., Kbh., 1963; Inge Mejer Antonsen i: Nat.mus. Arb.mark, 1966, 127-42; Knud Voss: Skagensmalere, 1975; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977; Breve fra A.A., 1984; Hanne Westergaard i: 1880-erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst 1986; Hellen Lassen i: Kvindel. kunstnere på Skagen, Gal. F15, Moss, Oslo 1987; Elisabeth Fabritius i: De drogo til Paris, Liljevalchs, Sth. 1988, 169- 76. Avisartikler: Pol. 10.11.1888 (E. Hannover); 9.3.1892 (samme); 17.8.1901 (L. Mylius-Erichsen); 18.8.1905 (samme); 5.3.1902 (N.V. Dorph); 17.8.1929 (kronik og interv. Karl Madsen); Fr.-havns Avis 13.8.1929 (interv.); Berl. Tid. 18.8.1934 (Vibeke Krøyer); Pol. 16.4.1935 (nekr., Walter Schwartz); Berl. Tid. 15.4.1935 (nekr., Kai Flor og Karl Madsen); Nat.tid. 16.4.1935 (nekr., Sig. Schultz). Auktioner: Charl.borg 1888; A. Bruun Rasmussen auk.nr. 178, 1965 (dødsbo), nr. 193, 1966 (dødsbo). Arkiv i Helga Anchers Fond; breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.