Michael Ancher

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Karl Madsen i: Tilskueren 1886, 210-30; Knud Søeborg i: Ord och Bild 1904, 599-606; Ill. Tid. 34, 1903-04, 569-72; Hver 8. Dag, 1908-09, 666-69 (stenogr. interv.); Smaa Kunstbøger, nr. 7, 1912; Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912f; Chr. Krohg i: Kampen for Tilværelsen. IV, 1920, 159-63; Carl V. Petersen i: Tilskueren 1928, I, 194-97; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928; Johs. V. Jensen: Form og Sjæl, 1931; Karl Madsen i: Tilskueren 1934, I, 178-81; Johs. V. Jensen: Jydske Folkelivsmalere, 1937; Walther Schwartz: Malere ved Staffeliet, 1941; samme: Skagen i nord. kunst, 1952; Inge Mejer Antonsen i: Nat.mus. Arb.mark 1966, 127-42; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977; Hanne Westergaard i: 1880-erne i nordisk maleri, Stat. Mus. for Kunst, 1986; Elisabeth Fabritius i: Skandinavisk kunst og fotografi, Munch-mus. skrifter 4, Oslo 1988; samme i: De lyse sale, festskr. til Bente Skovgaard, 1990; samme i: Ribe Kunstmus. 100 år, 1991; samme: Michael Anchers ungdom 1865-80, Skagen 1992. Avisartikler: Pol. 10.11.1888; 9.3.1892 (begge E. Hannover); 17.8.1901 (L. Mylius-Erichsen); 18.8.1905 (samme); 27.3.1904 (V. Stuckenberg); 5.5.1908 (Jens Thiis, optr. i Jens Thiis: Nord. Kunst, 1920, 148); Berl. Tid. 9.6.1919 (Th. Oppermann); Pol. 19.6.1919 (kronik, Karl Madsen) og 9.6.1924 (kronik, L. Tuxen); Pol. 21.9.1927 (nekr., Karl Madsen); Roskilde Dagbl. 21.9.1927 (interv. med L. A. Ring); Soc.dem. 4.2.1928 (S. Danneskjold Samsøe). Auktioner: Charl.borg 1888; A. Bruun Rasmussen nr. 178, 1965 (dødsbo); nr. 193, 1966 (dødsbo). Arkiv i Helga Anchers Fond; breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.