Ludvig Brandstrup

Weilbach information

Genealogy

Brandstrup, Ludvig, 1861-1935, billedhugger. *16.8.1861 i Tranekær på Langeland, ?13.5.1935 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Lærer Laurits Christian Frederik Michael B. og Johanne Christine Fenger. ~1° 14.9.1894 i Kbh. med Bertha Nancy Hirschsprung, *25.7.1873 smst., ?18.9.1918 smst., datter af tobaksfabrikant Bernhard H. og Emma Mathilde Bing. ~2° 19.9.1926 i Vordingborg med oversygeplejerske Johanne Sofie Frederikke Hais Madsen, *24.2.1872 i Ålborg, ?3.2.1960 på Fr.berg, adoptivdatter af banem., senere materielforvalter ved Statsbanerne Carl Christian M. og Ellen Johanne Rasmine Schmidt.

Biography

Ludvig Brandstrup boede en tid hos faderens ven, litteraten F.L. Liebenberg, der både fik betydning for hans almene dannelse og var ham en støtte i beslutningen om at blive billedhugger. I 1885 startede han på Akademiet i København, men allerede året før var han begyndt at arbejde i Vilh. Bissens atelier. Her blev han afgørende præget af såvel traditionen fra den Thorvaldsenske klassicisme som af naturalismen, men også den samtidige franske skulptur var en væsentlig inspiration. Her lærte B. at hugge i marmor, og hans arbejde med at restaurere både H.W. Bissens Ceresfrise og Thorvaldsens Alexanderfrise bidrog i høj grad til hans skoling i den hjemlige klassicismes ideale formsprog. Afgørende blev også studierejserne til Italien, hvor B. fra 1893-94 boede i Firenze og især interesserede sig for Donatello og den tidlige florentinske renæssanceskulptur. B. kom hurtigt ind på det område, der skulle blive hans dominerende virkefelt, portrætbusterne. Han opnåede snart et velfortjent ry som en fremragende menneskeskildrer med en sikker forståelse af sin model. Busten af ungdomsvennen, den norske billedhugger Gustav Vigeland, er blandt B.s bedste portrætter. Den viser en ung og sårbar kunstner, hvis ulmende indre kræfter B. bl.a. giver udtryk i det uregerlige hår. B. kom til at udføre en lang række portrætter af sin samtids betydningsfulde personer, og med dette persongalleri var han med til at karakterisere århundredeskiftets mænd og kvinder. Det var derfor naturligt, at også brygger Carl Jacobsen gjorde stor brug af B.s talent. Med sin sikre karakteriseringsevne og følsomme modellering viste B., at han præcist kunne fange netop det ene udtryk, som ud af de mange gav modellen karakter. I de mange barnebuster fornemmer man ligeledes en fin indføling i barnets univers. Med sit særlige blik for ansigtets små skævheder gik han tæt på detaljen, uden at det tog magten fra ham. At han ofte modellerede både skuldre, bryst og arme med, vidner om hans interesse for den florentinske skulptur, men det er samtidig et tidstypisk træk, som tages op både i fransk og skandinavisk skulptur. Til tider anes også en påvirkning fra romerske portrætbuster. B. blev desuden flittigt benyttet til offentlige monumenter, bl.a. over arkæologen Georg Zöega og skolelederen Nathalie Zahle i København, samt rytterstatuen af Christian IX. B. søgte at skabe harmoni og klassisk enkelhed i menneskefremstillingen. Der er en rolig linjevirkning i hans skulpturer, fordi han i modsætning til andre af sine samtidige undgik voldsomme bevægelser og overspændt dramatik. B.s direkte naturstudium og optagethed af det aktuelle liv ses i interessen for detaljen og ved en suveræn stofimitation. B. hørte til de betydeligste af sin generations danske billedhuggere, og som repræsentant for den naturalistiske epoke var han sin tids bedste portrættør. Hans mange tillidsposter vidner desuden om et stort fagligt engagement.

Education

Præliminæreks. fra Sorø Akad.; snedkersvend efter 5 år i lære hos Severin og Andreas Jensen, Kbh.; elev på Vilh. Bissens atelier 1884; dimitt. fra Tekn. Sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. 29.1.1885; afg. 30.1.1888.

Travels

Tyskland og Italien (især i Firenze) 1890, 1893-94; senere mindre rejser til Italien, London (1903) og Paris.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. 1896; af udst.kom. ved Charl.borg 1902; Akad.rådet 1908; i best. for Thorvaldsens Mus. 1918; for Det Anckerske Legat fra 1918; for Albertina Fondet 1920-34.

Scholarships

Akad. 1890, 1893, 1894 (store); Treschow 1915. Neuhausens Pr. 1889; Mention Honorable, Paris 1889; Aarsmed. 1892; Eckersberg Med. 1896; Thorvaldsens Med. 1899.

Exhibitions

Charl. Forår 1886-93, 1896-1908, 1913, 1915-18, 1921, 1923- 34; KE 1913; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1926, jub.udst. 1942; Charl. Eft. 1929, 1935 (mindeudst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Aarhus 1909; Forum, Kbh. 1929; Soransk Kunst, Sorø 1936; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; 500 års danske portrætter, Charl.borg 1961. I udlandet: Verdensudst., Paris 1889; Alm. Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Verdensudst., Paris 1900; Den baltiske udst., Malmö 1914.; Espo. internat., Rom 1911; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; da. udst., Bukarest 1936- 37 og Beograd 1937.

Artworks

F.L. Liebenberg (portrætfigur, gips udst. 1889, Neuhausens Pr., bronze 1935 Bakkehusmus.); Psyke (buste, gips 1891, Eckersberg Med., marmor 1904); Atalante (statue, 1903); Psyke (statue, 1921, gipsmodel Trapholt). Ottilia Jacobsen (portrætstatue, marmor 1907 Glyptoteket); Portrætbuster: Vilh. Kyhn (1889, bronze Stat. Mus. for Kunst); Gustav Vigeland (1891, bronze Nat.mus., Sth., i marmor 1906 til Vigelandmus., Oslo); kunstnerens hustru (bronze 1895, Stat. Mus. for Kunst); Pauline Hirschsprung (1897, marmor Hirschsprung); Harald Høffding (1900, marmor Stat. Mus. for Kunst); Julius Lange, (1896, bronze smst. ved indgang, og Glyptoteket); kunstnerens søn Mogens som barn (marmor Hirschsprung); og datter Birgit (1904, marmor smst.); Georg Brandes (1912, marmor Fr.borgmus., og Kbh. Rådhus); Johannes Hage (1918, bronze Stat. Mus. for Kunst); Karl Madsen (1932, marmor smst., orig.model Skagens Mus.); Mario Krohn (marmor Stat. Mus. for Kunst); Vilhelm Thomsen (1921, bronze Kbh. Univ.); Johannes Fibiger (1926, bronze smst.); Kr. Erslev (1933, marmor smst.); Francis Beckett (1929, bronze smst., Inst. for Kunsthist.); talrige andre portrætbuster. Portrætbuster i Glyptoteket: Vilh. Bissen (1891, bronze); Ottilia Jacobsen (1895, bronze 1905); Paula Jacobsen (1895, gips); Vilh. Dahlerup (1903, marmor); Laura Jacobsen (1904, marmor); Carl og Ottilia Jacobsen (dobbeltbuste, marmor 1906, samme i Elefanttårnet på Carlsberg); Hack Kampmann (1908, marmor). Monumenter: Georg Zoëga (bronze 1909 Glyptotekets anlæg); Ole Rømer (1918, Ole Rømer Mus., Tåstrup); Nathalie Zahle (opst. 1916 Ørstedsparken, Kbh.); Christian IX (rytterstatue, udst. 1899, Thorvaldsens Med., bronze afsløret 1900 Esbjerg, bronze 1910 Slagelse); Georg Morville (statue, 1910, Viborg); Peter Buhl (1913, Fr.cia); E.M. Dalgas (ved Høllund Søgaard, Jyll.); Carl Jacobsen på Carlsberg (bronze, afsløret 1921 Carlsberg). Udsmykninger: Døgnets tider, 4 vingede kvindefigurer (granit, ca. 1906, Glyptotekets eksteriør). Desuden keramiske arbejder for Bing & Grøndahl.

Literature

Vore Damer 8.8.1928; Berl. Tid. 15.8.1931; Th. Oppermann: L. B., 1932; Dag. Nyh. 14.5.1935 (nekr., Sig. Schultz); Pol., 14.5.1935 (nekr.); Berl. Aften 13.5.1935 (nekr.); Langeland Folkebl. 15.8.1961; Vestkysten 15.8.1961; Haavard Rostrup i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek 1975, 7-18; Tone Wikborg i: Gustav Vigeland, Livets ansigter, Nat.mus., Sth., Oslo 1975, 22-24. Breve (Det kgl. Bibl. og Glyptoteket).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.