Karl Bovin

Weilbach information

Genealogy

Bovin, Karl Christian, 1907-1985, maler. *5.1.1907 i Fr.havn, ?13.2.1985 i Fårevejle, begr. på Fårevejle Kgrd. Forældre: Stenhuggerm. Charles Oluf Frans B. og Johanne Dorthea Bast. ~1° 24.3.1934 i Kbh. med maleren Amy Victoria Krog-Jensen (se Bovin, Amy), *3.8.1911 i Nakskov, ?26.6.1980 i Århus, datter af tandlæge Victor K.-J. og Anna Hedvig Claussen. Ægteskabet opl. 23.10.1951. ~2° 15.12.1952 i Fårevejle med maleren Bertha Marie Marensine Pedersen (se Bovin, Birthe), *31.1.1906 i Kerteminde, ?12.8.1980 i Fårevejle, datter af fisker Hans Rudolph P. og Julie Nielsine Gommesen.

Biography

Karl Bovin malede hovedsagelig landskaber, men især fra hans unge år kendes også portrætter og figurbilleder. I en senere fase udførte han desuden mindre skulpturelle arbejder. Landskabsbilledernes særlige kendetegn er en høj horisont og fravær af figurer, samt en stor følsomhed over for de forskellige vejrfænomener. I de tidligere billeder benyttede B. sig af mørke farver og brede, sluttede former. Kompositionen var enkel, og billederne fik liv og bevægelse ved hjælp af en djærv og fladebetonet rytmik. B.s landskabelige rum var ofte meget stort. Motivisk foretrak han vinter- og efterårsmotiver med pløjemarker og det lille husmandssted. Disse blev gerne hentet i Odsherred, hvor B. i slutningen af 1920rne havde bosat sig sammen med vennen Kaj Ejstrup. Senere kom også malerne Viggo Rørup og Victor Brockdorff dertil, og man arbejdede i nogle år i et kunstnerfællesskab. B. flyttede derefter til Fårevejle Ås, hvor han bosatte sig permanent. Til B.s kunstneriske forbilleder hørte bl.a. Dankvart Dreyer, mens på et senere tidspunkt de franske impressionister, især Claude Monet, fik stor betydning. Samtidig blev B.s palet lysere og penselføringen friere. Han malede nu fortrinsvis sommermotiver med bølgende kornmarker, som i ånd og stemning er beslægtede med fynboernes billeder. Også efterårs- og forårsbillederne blev lettere og mere nuancerede i farven. De brede og sluttede farveflader, som kendetegnede B.s tidlige malestil, blev nu opløst i mindre enheder eller smeltede sammen i en glidende farvebevægelse. Desuden sås en mere detaljeret gengivelse af forgrundsmotiverne, samt en forkærlighed for et mindre og dermed mere intimt landskabsudsnit. Ophold på Skagen i midten af 1950erne bidrog yderligere til en styrkelse af den nye, skitseagtige malemåde og stimulerede B. til anvendelsen af stærkere og mere lysfyldte farver. Ligeledes var rejserne til de arabiske lande, som B. foretog regelmæssigt fra 1956, med til at give lyset en større plads og gennemslagskraft i hans billeder. B. viste i sine rejsebilleder også en stigende interesse for figurgengivelser. Samtidig fik akvarellen en mere central placering i hans produktion. B. var i 1932 medstifter af kunstnersammenslutningen Corner og desuden en markant kunstnerpersonlighed i gruppen af Odsherredmalere.

Education

Forb. til Kunstakad. Kbh. hos Viggo Brandt og Svend Albrectsen; Stat. Tegnelærerkursus; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel) 1928, (Aksel Jørgensen) 1929-31.

Travels

Spanien 1929, 1930; Norge 1931, 1934; Italien 1932, 1936, 1954; Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Frankrig 1934 (s.m. Erik Raadal, Alfred Simonsen, Ernst Syberg); Arabien 1956-65 (årligt undt. 1958 som gæst på P.V. Globs arkæol. eksped. til Bahrain, Qatar, Kuwait og Abu Dhabi).

Occupations

I kom. for KE 1933-34, 1942-43.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1931, 1933; Carlsons Pr. 1933; Ronge 1933; J.R. Lund 1934, 1947; Kraft 1935; Bielke 1936; Akad. 1941; Oluf Hartmann 1942; Eckersberg Med. 1957; Thorvaldsens Med. 1973.

Exhibitions

KE 1929-32, 1934; Charl. Forår 1930-32, 1957; Frie Jyske Malere, Århus m.fl. 1932; Corner 1932-34, 1942-44, 1946, 1948-50, 1952, 1955-56, 1958-61, 1963-64, 1966-74, 1977, 1982, 1985; (medstifter); Corner og Høst 1936-39, 1941; Ung da. og svensk Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1935; Rundskueudst. 1936; Nord. Kunst, Århus 1941; Da., islandsk, svensk konst, Mässhallen, Göteborg 1941; bien., Venezia 1942; Nord. kunststævne, Fr.cia 1946; Da. Kunst, Oslo 1946; Yngre da. kunstnersammenslutn. Union, Fr.cia 1947; Cromisterne 1954; Århusudst. 1954; Arte Nord. Contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Vrå-udst. 1955, 1969; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957, Frihedshallen, Sønderborg 1961; Den fynske Forårsudst., Odense 1962; Nord. Kunst 1953-1963, Helsingfors 1963; Kunst aus Kopenhagen, Kunsthalle Rostock 1972; Da. kunst 1915-45, Kunstforen., Kbh. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Moderne kunst i vejlensisk eje, Vejle Kunstmus. 1977; Kunstnere i Odsherred dengang, Pakhuset, Nyk. Sj.; Østersøbien., Rostock 1977, 1979; Danmarksbilleder, Sophienholm 1978; Carl Gruvemans kunstsaml., Anneberg, Nyk. Sj. 1978; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1943, 1973; Anneberg, Nyk. Sj. 1977; Fr.havn Kunstmus. 1980; Vestsjæll. Kunstmus. m.fl. 1980-81; desuden mange udst. i Haagen-Müllers kunsthdl., Kbh. og Huset i Asnæs, som B. var medl. af fra 1973.

Artworks

Selvportræt (1929, Aarhus Kunstmus.); Lyngbakker i maj (1930, Randers Kunstmus.); Landskab fra Odsherred (1931, Stat. Mus. for Kunst); Købmandens hus i Gern (1932, Fyns Kunstmus.); Landskab fra Odsherred, juli (1934, Horsens Kunstmus., Lunden); 7 oliemalerier (erhv. 1939, Fr.havn Folkebibl.); Pløjemark (1944, Fr.havn Kunstmus.); Landskab fra Højen. Gl. Skagen (ca. 1955, Odsherred Kunstmus., Asnæs); Marine. Budaya. Bahrein. (1957, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt i araberdragt (ca. 1964, Vestsjæll. Kunstmus.); Oase. Tamarindetræer (udst. 1967, smst.); Åsen. Fårevejle (1969, smst.); desuden akvareller i Kobberstiksaml.

Literature

K.B. i: Helhesten, I, 1941, 100-103; Pol. 24.11.1943; Berl. Tid. 28.11.1943; Jan Zibrandtsen i: Aarstiderne, IV, 1944, 383-89; samme i: Corner, kat. 1949; Kai Flor i: Det skønne Odsherred, 1952, 7-16; Kaj Nørgaard og H.P. Jensen: Malere i Vendsyssel, 1957; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967, 58; Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967, 217-23; Tage Christiansen i: Turistbogen, Odsherred, 1968, 57-66; Holbæk Amts Venstrebl. 1.7.1970; Huset i Asnæs, 1973-78, 1978; Huset i Asnæs, årsskr. 1978; Kirsten Work Rasmussen og Jan Zibrandtsen i: K.B., Vestsjæll. Kunstmus. m.fl. 1980-81; Bent Eilertsen, P.V. Glob m.fl. i: K.B. Portræt af en maler, Fr.havns Kunstmus. 1980; Odsherreds Kunstsaml. Venner: K.B. 1907-1985, 1986; Kurt Sørensen: Odsherreds Malere, 1989.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.