H.A. Brendekilde

Literature

Ill. Tid. 1901-02, 315; Peter Hertz: Maleren L.A. Ring, 1934; Herman Madsen: Den fynske malerkunst, 1935, 48-50; Niels Th. Mortensen: Dansk billedkunst, 1939, 174f, 180; Preben Wilmann: Danmarks malerkunst, 1943, 221f; Herman Madsen i: Kunst, 6, marts 1955, 152-61; Danm. Malerkunst (4. udg.) 1956, 223f; Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1959, 63f; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982; Dengang i 80-erne, Kunstforen. Kbh., 1983; Socialt set, af nordiske kunstnere før og nu, Nordjyll. Kunstmus. 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990. Avisartikler: Morgenbl. 1.6.1883 (Karl Madsen); Pol. 24.1.1904 (V. Stuckenberg); Nat.tid. 28.1.1924 (Th. Faaborg); Fyns Stiftstid. 27.5.1928 (Albert Gammelmark); Fyns Tid. 31.3.1932 (Moritz Madsen); Soc. Dem. 23.3.1934 (interv.); Nat.tid. 31.3.1942 (Sig. Schultz); Berl. Tid. 28.3.1942 (interv.); Soc. Dem. 31.3.1942; Berl. Tid. 31.3.1942 (K. Flor); Pol. 31.3.1942 (K. Pontoppidan). Auktioner: 1888, 1892, 1893, 1904, 1942 (dødsbo). Breve (Hirschsprung og Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.