H.A. Brendekilde

Exhibitions

Dec.udst. 1882 (debut som maler); Charl. Forår 1883-94, 1896-1926, 1929-37, 1940; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; München 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Painters, London, Guildhall, 1907; KE 1908; Landsudst., Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1932, 1942; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Kunstforen. Kbh. 1891; Foren. for nat. Kunst 1933 (retrosp.), 1957 (mindeoph.); Fyns Kunstmus. 1976.

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.