Oscar Björck

Biography

Oscar Björck hører hjemme i dansk kunstliv gennem sit kammeratskab med skagensmalerne. Han kom første gang til Skagen 14.7.1882, en måned efter P.S. Krøyer, som han knyttede sig nært til, og med hvem han under opholdet 1884 delte atelier i det gamle korntørringsmagasin i hotellets have, som de sammen udsmykkede med fresker. Men også Michael Anchers menneskelige respekt for fiskerbefolkningen og Anna Ancher som person og kolorist vandt hans beundring og hengivenhed, ligesom nordmanden Christian Krohg gjorde det stærkeste indtryk på ham. Med sit lyse sind og sin livsnærhed faldt han let til i kredsen og var selv elsket af den, og også i høj grad anerkendt. B. havde allerede malet enkelte friluftsbilleder, før han kom til Skagen, men her fandt han det miljø og de motiver, der helt forløste hans talent, og disse ophold, hvor han lærte de nye strømninger at kende, allerede før han kom til Paris, fik betydning for hans videre kunstneriske udvikling. I hans produktion indtager malerierne herfra, landskaber, have-, gade- og strandbilleder, en bemærkelsesværdig plads med deres ukunstlede virkelighedsskildring og friske, kraftige farveholdning. Blandt skagensmalerne hævder han sig ved sit ofte originale syn på motivet. I sit senere virke var B. bedst kendt som portrætmaler.

Author: Hanne Westergaard (H.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.