Christian Krohg

Weilbach information

Genealogy

Krohg, Christian, 1852-1925, maler. *13.8.1852 i Vester Aker, Norge, ?25.10.1925 i Oslo, begr. smst. Forældre: Kgl. fuldmægtig Georg Anton K. og Sophie Amalie Holst. ~4.10.1888 i Kristiania (Oslo) med maleren Othilia (Oda) Engelhart, f. Lasson, *11.6.1860 smst., ?19.10.1935 smst., datter af advokat Christian Otto Carl L. og Alexandra Cathrine Henriette von Munthe af Morgenstierne.

Biography

Christian Krohg fik en afgørende rolle i det moderne gennembrud i dansk maleri i 1880erne. Modsat mange af sine landsmænd tog han ikke hertil som led i sin uddannelse, men rejste direkte til Tyskland, hvor han først tilegnede sig Gussows dagklare, direkte personkarakteristik. Gennem Berlinopholdet, hvor han boede sammen med Max Klinger og desuden lærte Georg Brandes godt at kende, ændredes hans livholdning og kunst i radikal retning. Han tilegnede sig naturalismens og realismens idégrundlag og fik kendskab til den franskorienterede Max Liebermanns kunst og til Adolph Menzels virkelighedsskildringer. I 1879 besøgte han for første gang Skagen i selskab med Frits Thaulow. Samværet med bl.a. Holger Drachmann, Karl Madsen, Anna Brøndum (Ancher) og Michael Ancher blev af skelsættende betydning for udviklingen i skandinavisk malerkunst, og K. opsøgte stedet også de følgende somre, hvor andre kammerater kom til. Med baggrund i tidens nyeste strømninger, der gik i retning af en sandere gengivelse af virkeligheden, og som til dels blev formidlet af Thaulow, som havde opholdt sig i Frankrig, skildrede K. stedets befolkning med utvetydig realisme. Hans første malerier af fiskerfamiliernes liv og stuer er uden forskønnende elementer, sære i valget af synsvinkler og mådeholdne i farven med forkærlighed for gråt, hvidt og enkelte lokalfarver. Som en af de første malere af moderne observans, der gæstede Skagen, synes K. at have inspireret sine jævnaldrende og samtidig selv at have modtaget impulser. Her malede han nogle af sine betydeligste værker. Han var den første Skagensmaler, der valgte billedafskæringer, inspireret af fotografiet, som det ses allerede i Babord litt fra 1879. Efter rejsen til Frankrig 1881-82, hvor K. lærte impressionismen at kende, blev hans Skagensbilleder udført i en løsere teknik, med et stadig dristigere farvevalg, rosa og stærk blå, der fandtes på stedet, ligesom han fik større interesse for lysvirkninger. Midt i 1880erne udfordrede K. og Kristianiabohemen det norske borgerskab. Hans roman, Albertine, om prostitutionen, og malerierne med samme emne, vidner om hans stærke sociale engagement og var et led i den radikale kulturkamp, et fælles nordisk samfundsanliggende. K.s tid som Skagensmaler varede 10 år til 1889, men dermed var hans tilknytning til Danmark ikke forbi. Sideløbende med en nyudvikling i sit maleri engagerede han sig i kunstkritik og journalistik og gjorde sig stærkt gældende ikke blot i nordisk men direkte i dansk kulturliv. I flere perioder, mens han og hustruen Oda endnu boede sammen, levede K. i et frivilligt eksil i København.

Education

Student 1869; J.F. Eckersbergs tegnesk., Christiania 1869; Kgl. Tegnesk., smst. 1870-71; cand. jur., smst. 1873; elev af Karl Gussow, Karlsruhe 1873- 75; af samme i Berlin 1875-78.

Travels

Karlsruhe 1873-75; Berlin 1875-79; Skagen sommer og eft. 1879, sommer 1881-83, 1888-89; Paris 1881-82; bosat i Kbh. jan.-april 1888, 1889-90, 1893-94, eft. 1906.

Occupations

Medarb. ved Politiken 1893-94.

Scholarships

Exhibitions

Nord. Konstutst., Göteborg 1881; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Charl. Forår 1890, 1895, 1908, 1910; Skand. Udst., Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1893-94; Den frie Udst. 1898; Norsk Udst., Kunstforen., Kbh. 1906; Norsk Udst., Charl.borg 1915; Skagens-Malere, Göteborgs Konstmus. og Skagens Mus. 1958; Northern Light, Washington m.fl. 1982-83; 1880erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1986; Nord. stemninger, Nasjonalgal., Oslo 1987. Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1914; Kunstforen., Kbh. 1920; Nasjonalgal., Oslo 1987; Schäffergården, Gent. 1990.

Artworks

Malet i Danmark eller i dansk eje: Portræt af Georg Brandes (1878-79, Skagens Mus.); Kone som skærer brød (1879, Bergen Billedgal.); Babord litt (1879, Nasjonalgal., Oslo); Garnbinderen (1879-82, smst.); Sypigen (1880, Stat. Mus. for Kunst); Gammel kone, forarb. til Søndag morgen (Grèz 1882, smst.); Sovende barn (1882-83, Nasjonalgal., Oslo); Sovende mand, Rasmus Gaihede (smst.); Middagshvil (ca. 1883); Interiør fra en fiskerstue på Skagen (1883, Nat.mus., Sth.); Mor og barn (1883, Nasjonalgal., Oslo); Sovende mor (1883, Rasmus Meyers Saml., Bergen); Mor ved sit barns seng (1883, Nasjonalgal., Oslo); Havebænken (1880erne, Anchers hus, Skagen); Dagen derpå (smst.); Albertine (skitse, 1884, Stat. Mus. for Kunst); Et nødskud (ca. 1887, Skagens Mus.); Håret flettes (1888, Nasjonalgal., Oslo); To fiskere i samtale på en bænk (1887, Skagens Mus.); I baljen (1889, Stat. Mus. for Kunst); Oda Krohg ved vinduet (1889-90); Fra Frederiksberg (1890, Nasjonalgal., Oslo). Tilskrevet: Den leende Lars Gaihede (antagelig 1880, Skagens Mus.). Udsmykning, Brøndums Hotels spisesal, nu Skagens Museum: Degn Brøndum (1883); Niels Gaihedes middagslur; Charles Lundh i samtale med Krohg; Oda Krohg (1888); Otto Benzon (1888).

Literature

Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912-13; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929; Walther Schwartz: Malere ved staffeliet, 1941, 95-102; Samme: Skagen i nord. kunst, 1952, 69-83; Oscar Thue i: Kunst og kultur 1965, hefte 1, 193-304; Samme: C.K., bibliografi, Norsk Bibliogr., bd. 32, Oslo 1968; Elias Bredsdorff: Den store nord. krig om seksualmoralen, 1973; Jens Peter Munk: C.K. og Skagen, Hirschsprung 1985; Knut Berg og Oscar Thue i: 1880erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst 1986; C.K., Nasjonalgal., Oslo 1987; Elisabeth Fabritius i: De lyse sale, festskr. til Bente Skovgaard, 1990, 9-18.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.