C.W. Eckersberg

Artworks

Portræt af købmand A.P. Andersen (1800-03, Städt. Mus., Flensborg); Selvportræt (1803 el. 1811, Stat. Mus. for Kunst); 7 prospekter fra Sanderumgårds Have (1806): Løvhytte i Sanderumgårds Have (1807, Hirschsprungs Saml.); Ildebrand om natten (ca. 1807, Stat. Mus. for Kunst); 9 Partier fra Møn (1809, Kobberstiksaml.); Loke og Sigyn (1810, Stat. Mus. for Kunst); Udflyttergård i Speilsby på Møn (1810, Kunsthalle, Kiel); Udsigt nord for Kronborg (1810, Hirschsprung); Tegnekunstens opfindelse (1811, Fyns Kunstmus.); Kristus lader de små børn komme til sig (1812, Horne K.); Tre spartanske drenge (1812, Hirschsprung); Odysseus hjemkomst (smst.); Udsigt fra Quai Voltaire i Paris (1812, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt fra Meudon Slot nær Paris (1813, smst.); Sovende kvinde i antik dragt (1813, Thorvaldsens Mus.); Alkyones afskedshilsen (1813, Stat. Mus. for Kunst); Porta Angelica og en del af Vatikanet (1813, smst.); Portræt af Thorvaldsen (1814, Kunstakad., replik 1838 Glyptoteket); Kvinderne ved Kristi grav (1814, Sem K., Vestfold, Norge); Odysseus hævn på frierne (1814, Hirschsprung); Parti i Villa Borghese (1814, Stat. Mus. for Kunst); Parti af Via Sacra (1814, Glyptoteket); Romersk tigger (1815, Thorvaldsens Mus.); S. Agnese fuori le Mura (1815, Stat. Mus. for Kunst); Parti af kirken S. Lorenzo fuori le Mura (1815, Hirschsprung); Modellen Maddalena, tidl. kaldet Anna Maria Magnani (1815, smst.); Udsigt til en gård i Rom (1813-16, Ribe Kunstmus.); Høstpige i antik dragt, fragment af Vertumnus og Pomona (1813-16, Thorvaldsens Mus.); Sokrates (1813-16, smst.); Alkibiades (1813-16, smst.); Hektors afsked (1813-16, smst.); Peterspladsen i solskin (1813-16, Davids Saml., Ordrupgaard og Thorvaldsens Mus.); Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømmes (1813-16, Stat. Mus. for Kunst); Marmortrappen til S. Maria in Aracoeli (1813-16, smst.); Parti i Villa Albanis have (1813-16, smst.); Parti ved Fontana Acetosa (1813-16, smst.); Udsigt gennem tre af de norvestlige buer i Colosseums tredje stokværk (1813-16, smst.); Portræt af Julie Eckersberg (1817, smst.); Dobbeltportræt af greve Preben Bille-Brahe og hustru (1817, Glyptoteket); Parti af Marmorkirkens ruin (1817, Hirschsprung); Købmand Schmidt (1818, smst.); Madam Schmidt (1818, smst.); Det Nathansonske familiebillede (1818, Stat. Mus. for Kunst); M.L Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna (1820, smst.); Kammerjunker F.C.W. von Benzon (1820, smst.); dennes senere hustru Emilie Henriette Massmann (1820, smst.); Frederik VIs familiestykke (1820-21, Rosenborgsaml.); Rigsstænderne tilbyder hertug Adolf af Slesvig Danmarks krone (1821, Chr.borg); Kystparti ved Strandmøllen (1822, Vestsjæll. Kunstmus.); Christian Is hyldning på Viborg landsting (1823, Chr.borg); Trægruppe i Dyrehaven (1825, Ordrupgaard); Sommerdag i Charlottenlund Skov (1825, Aarhus Kunstmus.); Russisk flåde til ankers på Helsingør Red (1826, Stat. Mus. for Kunst); De tre stænder aflægger ed til Frederik III (1825-28 Chr.borg); Frederik III lader kongeloven udarbejde (1828, smst.); Fornuften (1829, Stat. Mus. for Kunst); Troen på evangeliet (1830, smst.); Teglværket Renbjærg ved Flensborg Fjord (1830, smst.); Prospekt af Børsen, Slottet m.m. (1832, Sønderjyll. Kunstmus.); Bjergprædikenen (1834, Nyborg K.); Frederik IV mønstrer Landmilitsen (1836, Chr.borg); Christian VI tager dokken i øjesyn (1837-39, smst.); En hentydning til Stavnsbåndets opløsning (1837-39, smst.); Kvinde foran et spejl (1837, Hirschsprung); Thorvaldsens ankomst til Kbh. (1839, Thorvaldsens Mus.); Nadveren (1840, Fr.berg K.); Matros tager afsked med sin pige (1840, Ribe Kunstmus.); Christian VIII med følge på Ægir en manøvre (1844, Stat. Mus. for Kunst); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspektivlæren for unge Malere, 1833; Linearperspektiven, anvendt paa Malerkunsten, 1841 (med egne raderinger); (udg. af Peter Beck). Fra E.s Barndom, Efterladte Fragmenter af en Selvbiografi i: Aabenraa Statssk. Aarsskr. 1946, 1-14; (udg. Henrik Bramsen) C.W.E. i Paris, Dagbog og Breve 1810-13, 1947; dagbog og brevkoncepter fra Rom i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1973.

Author: Bjarne Jørnæs (B.Jø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.