Gustaf Wolmar

Weilbach information

Genealogy

Wolmar Andersson, Gustaf, 1880-1971, maler. *5.7.1880 i Kristinehamn, Sverige, ?7.5.1971. Adoptivforældre: Smed Lars August A., Karlstad og Johanna Augusta Dalgren. ~16.9.1916 i Søllerød med Laura Matilde Lund, *15.1.1892 i Kbh., ?29.6.1976, datter af lærer, senere skoleinsp. Marius Peter L. og Thyra Charlotte Mortensen.

Biography

Gustaf Wolmar fik sin første kunstneriske uddannelse i München, hvor han var i lære i Otto Lohrs berømte værksted for kirkeligt glasmaleri og siden søgte ind på den i samtiden højt estimerede Schmid-Reuttes malerskole. W.s danske forbindelse startede med Johan Rohde, som han mødte i Rom i 1901, og som rådede ham til at fortsætte sin uddannelse på Kristian Zahrtmanns skole. Tiden hos Zahrtmann blev af afgørende betydning for W., der hørte til Zahrtmanns yndlingselever og snart faldt til i det danske kunstmiljø. Han sluttede venskab med blandt andre Karl Isakson, Kr. Kongsbøll og Edvard Weie, og i nogle fattige ungdomsår delte han atelier med sidstnævnte på Christianshavn. Da mange af de jævnaldrende kunstnerkammerater søgte til Paris for efteruddannelse, blev W. i Danmark, hvis landskabstradition fra Købke til Fynboerne han beundrede. I sin egen kunst lagde han sig i forlængelse heraf, dog fik hans billeder i 1920rne et anstrøg af kubisme, der bl.a. er tydeligt i arbejderne fra Sydfrankrig. W. malede ofte tæt ved hjemmet, der i årene 1916-31 lå på Vordingborgegnen, hvor Vinterbølleskoven og Vordingborg Slotsruin hørte til de foretrukne motiver. Efter 1931 var det Charlottenlund med fortet og Dyrehaven, der måtte holde for. W.s arbejde hvilede på det stadige og indgående naturstudium og var kendetegnet ved en glæde ved farvestoffet og ofte en fast, fyldt pensel. Til forskel fra vennerne Isakson og Weie med deres forkærlighed for kontraster holdt W. sig gerne inden for en snævrere skala, hvor nuancerigdommen var det centrale.

Education

I malerlære, Karlstad 1895-97; tekn. sk., smst. 1896; i handelslære, London 1897; Otto Lohrs værksted for kirkeligt glasmal., München 1899; L. Schmid-Reuttes sk. og Kunstakad., smst. 1900-01; Kunstnernes Studiesk. (Kr. Zahrtmann) 1902-08.

Travels

London 1897; München 1898-1901; Italien (Rom og Terracina s.m. Johan Rohde) 1901-02; bosat i Danm. fra 1902; Blå Jungfrun, Kalmarsund 1903 (s.m. Karl Isakson); Finland 1904; Frankrig (Cagnes-sur-Mer med korte besøg i Paris og Norditalien) 1924-29.

Occupations

Scholarships

Zahrtmann 1905, 1918, 1931, 1943; Oluf Hartmann 1917; Benny Claudi-Pedersen 1921; Lindahl (svensk) 1924-25.

Exhibitions

Charl. Forår 1908; KE 1909, 1913; Den frie Udst. 1909-10, 1912- 23, 1926-42, 1944, 1946-47, 1949-51, 1953-60, 1966, 1971-72 (mindeophængn.); Ung da. Kunst 1910; Høstudst., Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1912; Svensk udst., Charl.borg 1916; Moderne da. malerkunst, smst. 1925; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Unionalen, Sth. 1927; Rundskueudst. 1936; Nord. Kunstforb., Sth. 1946-47, Kbh. 1949; Carl Gruvemans kunstsaml., Anneberg 1978. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1920, 1961; Anton Hansen, Kbh. 1921; Nord. Bokhdl., Sth. 1924; Ramme-Larsen, Kbh. 1937; Malmö Mus. 1946; Karlstad 1947; Aabenraa Mus. 1971; Randers Kunstmus. 1988; Fuglsanghus, Hørsholm 1992.

Artworks

Den røde bro. Terracina (1902); Portræt af Kr. Kongsbøll (1908); Ægte kastanie (1909, Nordjyll. Kunstmus.); Slotshaven ved Charlottenlund Slot (1909, Randers Kunstmus.); Udsigt fra Højbro mod Børsen (1910, Malmö Mus.); Portræt af en ung mand (Poul Uttenreitter, 1912, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af højesteretsdommer Viggo Thorup (1913, Fr.borgmus.); Drengeportræt (1914, Stat. Mus. for Kunst); Dansk student i skytteuniform (1916); Moder ved vuggen (1918); Have i Vintersbølle (1920); Markedstelte (1921, Nat.mus., Sth.); Markedspladsen med karussel (1921-22, Randers Kunstmus.); Portræt af kunstnerens hustru (1923, Nat.mus., Sth.); Have, vintertid (1923, Stat. Mus. for Kunst); 14. juli i Cagnes (1925); Haven ved "Le Colombier", Cagnes (1925, Randers Kunstmus.); Udsigt fra "Le Colombier" (1925-27, smst.); Landskab fra Cagnes (ca. 1926-27, Stat. Mus. for Kunst); Vandpumpe ved vejen til Vence (1927, Randers Kunstmus.); Sommer i Midi (1927, Nat.mus., Sth.); Ved Åens udløb. Cagnes (1928); Selvportræt (1930); Fra Charlottenlund (1931, Nat.mus., Sth.); Blomsterbillede. Orkideer fra Haveselskabet (1931, Stat. Mus. for Kunst); Dyrehaven ved vintertid (1932); Snelandskab (1938, Undervisn.min.); Sommerdag ved Øresund (1939); Terrassen, Lindegårdsvej 69 (1940, Randers Kunstmus.); Børn leger i Forstbotanisk Have (o. 1940-45, smst.); Ahorn og bistader (1943, Stat. Mus. for Kunst); Kaktus (1947, smst.); Selvportræt (1949); Broen i Botanisk Have (Malmö Mus.); Fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund (1950, Stat. Mus. for Kunst); Sø i Forstbotanisk Have (Randers Kunstmus.); Tæt krat i Forstbotanisk Have (smst.); Ved Charlottenlund Badeanstalt (smst.); Legende børn (Aabenraa Mus.); endv. repr. i Hjørring Kunstmus. og Den Lindahlske Saml., Nyköping.

Literature

Carl V. Petersen i: Kunstbl. 1909-10, 43; Soc.Dem. 29.3.1918; F. Hendriksen (udg.): Kr. Zahrtmann. En Mindebog, 1919, 541; Berl. Tid. 13.1.1920 (Th. Oppermann); 28.4.1942 (Jørn Rubow); 12.4.1961 (Kai Flor); 9.5.1971; Ekstrabl. 17.1.1920 (G. Nygaard); 6.11.1937; 30.9.1940 (interv.); Dag. Nyheter 19.1.1924 (Tor Hedberg); Svenska Dagbl. 21.1.1924; Soc.Dem., Sth. 24.1.1924 (Ragnar Hoppe); A. Fugl i: Samleren, 1935, 57; Pol. 12.11.1937; 5.7.1960 (Leo Swane); 7.4.1961 (P. Lübecker); Nat.tid. 13.11.1937 (L. Rostrup Bøyesen); Sig. Swane: Kr. Kongsbøll, 1939; Carl Gruveman i: Konstrevy, 1940, 4, I-III, V; Arbetet, Malmö 1.7.1940; 10.10.1946 (N.G. Sandblad); Sydsvenska Dagbl. 24.10.1946; S. Danneskjold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953, 106, 139, 185; Jydske Tid., Kolding 21.5.1971; Andr. Friis i: Kat., Den frie Udst. 1972; Hanne H. de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; H. Ernst: Bornholmermalere og malere på Bornholm, 1984; L. Kærulf Møller i: Kat., G.W., Randers Kunstmus. 1988; B. Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Næstved Tid. 9.3.1993. Breve i Det kgl. Bibl.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.