Gustaf Wolmar

Literature

Carl V. Petersen i: Kunstbl. 1909-10, 43; Soc.Dem. 29.3.1918; F. Hendriksen (udg.): Kr. Zahrtmann. En Mindebog, 1919, 541; Berl. Tid. 13.1.1920 (Th. Oppermann); 28.4.1942 (Jørn Rubow); 12.4.1961 (Kai Flor); 9.5.1971; Ekstrabl. 17.1.1920 (G. Nygaard); 6.11.1937; 30.9.1940 (interv.); Dag. Nyheter 19.1.1924 (Tor Hedberg); Svenska Dagbl. 21.1.1924; Soc.Dem., Sth. 24.1.1924 (Ragnar Hoppe); A. Fugl i: Samleren, 1935, 57; Pol. 12.11.1937; 5.7.1960 (Leo Swane); 7.4.1961 (P. Lübecker); Nat.tid. 13.11.1937 (L. Rostrup Bøyesen); Sig. Swane: Kr. Kongsbøll, 1939; Carl Gruveman i: Konstrevy, 1940, 4, I-III, V; Arbetet, Malmö 1.7.1940; 10.10.1946 (N.G. Sandblad); Sydsvenska Dagbl. 24.10.1946; S. Danneskjold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953, 106, 139, 185; Jydske Tid., Kolding 21.5.1971; Andr. Friis i: Kat., Den frie Udst. 1972; Hanne H. de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; H. Ernst: Bornholmermalere og malere på Bornholm, 1984; L. Kærulf Møller i: Kat., G.W., Randers Kunstmus. 1988; B. Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Næstved Tid. 9.3.1993. Breve i Det kgl. Bibl.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.