August Fischer

Education

I lære hos billedskærer G. Lamberg; dimitt. fra Tekn. Sk. til Kunstakad. Kbh. marts 1869, opt. sept. s.å.; afg. som maler 1874; endv. elev af P. S. Krøyer.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.