Hans Friis

Weilbach information

Genealogy

Friis, Hans Gabriel, 1839-1892, maler. *7.9.1839 på Skovgaard ved Hobro, ?20.7.1892 på Skovly, Orenæs på Falster, begr. i Roskilde. Forældre: Fr. F. og Christiane Frederikke Lautrup. ~17.6.1879 i Nørre Vedby med Hildeborg Marie Augusta Nikoline Schack, *23.12.1853 i Ring, ?24.1.1937 i Kbh., datter af sognepræst Marcus Andreas Tage S. og Hildeborg Maria Bruun.

Biography

Rejser og udlandophold: Dresden og Berlin 1870; Italien og Schweiz 1871-72. Hans Friis' landskaber knytter sig til den romantiske landskabstradition, men der spores adskillige realistiske tendenser i den senere del af hans oeuvre. F. maler gerne vinterlandskaber. Hans kompositioner er velafvejede, med nær forgrund og vide udsyn. Farverne er lokalfarver, tenderende mod jordfarver, der kan virke noget massive, og staffagen minder om F. Vermehrens.

Education

I malerlære 1856; svend 1860; Kunstakad. Kbh. 1859-68 (dog ikke 1864-65), elev af G. Vermehren i modelsk. 1868; desuden udd. som fotograf; arb. om sommeren som dek.maler i Roskilde (ved Domkirken); desuden elev af F.C. Lund og A. Kittendorff; påvirket af P.C. Skovgaard, som han boede hos vinteren 1865-66; senere elev af Vilh. Kyhn.

Travels

Occupations

Scholarships

Akad. 1868, 1871-72; medl. af Akad. Plenarforsaml. 1892; Aarsmed. 1 1891; 2 (Eckersberg Med.) 1892.

Exhibitions

Charl. Forår 1863-71, 1873-92; verdensudst. Paris 1878, 1889; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Erste Internat. Kunstausst., Wien 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901. Auktioner: 29.10.1888; 24.10.1892 (dødsbo); 6.3.1893 (do.).

Artworks

Parti fra Sejs Hede (1866); Efterårsparti i skoven (1868, Aarhus Kunstmus.); Udsigt over heden ved Pårup nær Silkeborg (1868, Stat. Mus. for Kunst); Ved en mølledam, vinter (1875, smst.); Forårslandskab med regnbyer, Sydsjælland (1879, smst.); Løvspring i april (1889, Storstrøms Kunstmus.); I skumringen ved vintertid (Aarsmed. 1891); Vinterlandskab, efterårsstemning (Eckersberg Med. 1892); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

M. Galschiøt i: Ill. Tid. XXXIII, 1892 nr. 44; Berl. Tid. Aften 21.7.1892 (nekr.); Pol. 22.7.1892 (nekr.).; Berl. Tid. 26.5.1893; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; H.Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; R.Magnussen: Godfred Christensen, I-II, 1939-41; Prins Eugen: Brevene fortæller, 1943, 25f; Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, XL, 1947; Olaf Liisberg i: A5, 8. ser., nr. 1, marts 1958; Thomas Cone i: Kunst, nr. 7, marts 1958; Mogens Lebech: Hjejlen, 1961; Sylvest Grantzau: Ålborgmalere i 500 år, 1970. Breve (Hirschsprung).

Author: Marianne Marcussen (M.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.