J.V. Gertner

Literature

Ph. Weilbach i: Illustreret Tid. 1870-71, 149f; K.G. Brøndsted: Erindringer, I, 80-84; Tilskueren, 1937, II, 248-52; Henrik Bramsen: Da. Kunst, 1942, 274f: Leo Swane i: Kunstmus. Aarsskr. 1943, 48-51; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 110f; Hist. huse i det gamle Kbh., Nationalmus. 1972, 221; Povl Eller i: Kulturminder, 1973, 118, 122, 124, 127f; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot og Kong Fr. 7's stiftelse, 1974, 77, 84, 87, 92f, 95, 135, 150; Erik Mortensen i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 370; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982, 42-44; Kr. Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983, 40, 311; Hanne Jönsson og Hanne Westergaard i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983, 52, 65, 99f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 42, 125, 139; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990, I; Henrik Bramsen: Kunst i enevældens sidste hundrede år, sådan set, 1990.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.