J.V. Gertner

Artworks

Drengeportræt (1833); Thorvaldsens atelier på Charlottenborg (1836, Stat. Mus. for Kunst); En italiensk hyrdedreng, der driver en flok får (1838, smst.); Portræt af fru Lindam (1839, smst.); Portræt af Thorvaldsen i sit atelier (1839, Thorvaldsens Mus.); Portræt af kunstnerens fader, blokkedrejer ved Holmen Johan Vilhelm Gertner (1840, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af kunstnerens moder, Johanne Marie Gertner (1840, Aarhus Kunstmus.); Thorvaldsen ved Oehlenschlägers buste (1842, Nordjyll. Kunstmus.); Portræt af Chr. VIII (1845, Gisselfeld); Portræt af dronn. Caroline Amalie (1845, smst.); Portræt af Adam Oehlenschläger (1846, Fr.borgmus.); Portræt af Carl van Helsdingen (1846, Vestsjæll. Kunstmus.); Portræt af C.W. Eckersberg (1850, Kunstakad. Kbh.); Chr. VIII og Caroline Amalies salving i Fr.borg Slotsk. den 28. juni 1840 (fuldf. 1852, Rosenborgsaml.); Portræt af C.C. Hall (1864, Fr.borgmus.); Portræt af skuespilleren Michael Rosing Wiehe (1866, Det kgl. Teater).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.