Else Alfelt

Weilbach information

Genealogy

Alfelt, Else Kirsten Tove, 1910-1974, maler. *16.9.1910 i Kbh., ?9.8.1974 smst., (urne på Tisvilde Kgrd.). Forældre: Bankfuldmægtig Carl Valdemar A. og Edith Alexandra Regine Julie Thomsen. ~7.12.1934 i Kbh. med maleren Carl-Henning Pedersen, *29.3.1913 smst., søn af jord- og betonarbejder Johannes P. og Ellen Hansen.

Biography

Else Alfelt hørte til kredsen af spontane, abstrakte kunstnere, der i 1930rne samledes i eller omkring linien, i 1940rne grupperede sig i Høst- udstillingen og 1948-51 deltog i det internationale, kollektive eksperiment Cobra. Under indtryk af liniens surrealistisk inspirerede maleri udviklede A. fra midten af 1930rne sit eget abstrakte billedsprog. Kompositionerne i den tidlige fase vekslede mellem runde, naturinspirerede, vegetative former med svajende linjer og stringent geometriske, spidse former. Der var en ofte udtalt rytmisk bevægelse i hendes tidlige billeder. Karakteristisk og tidstypisk var arbejdsmetoden. Lærredet eller papiret blev inddelt i felter, som derpå blev farvelagt, og endelig blev konturerne trukket op med mørk eller kontrasterende farve. Det var de formmæssige problemer, Else Alfelt arbejdede med i disse år. Motiverne fik fra 1940rne tydeligere karakter af bjergtinder mod et åbent rum, men det var først efter krigen, at A. så virkelige bjerge. Mødet med bjergnaturen på tilbagevendende rejser til svensk og norsk Lapland i efterkrigsårene forløste A.s koloristiske og lyriske talent. De lidt stive former blev nu forvandlet til en frit flydende strøm af klare og stærke farver. Fra det tidspunkt blev bjerge og naturstemninger i bjergene den altdominerende inspirationskilde og drivkraft i hendes værk, der fik næring gennem utallige rejser til bjergrige egne. Især vendte A. gentagne gange tilbage til Dolomitterne. Tiden fra begyndelsen af 1950erne til midten af 1960erne, hvor A. opsøgte Europas store bjerge, domineredes af store udsmykningsopgaver. En betagelse af farvepragten og ønsket om et levende lysspil er sandsynlige forklaringer på, at A. gav sig i kast med et så håndværksmæssigt krævende arbejde som mosaiklægning. Den første og største mosaik Regnbuen, 1953-57, var 2,5 m høj og 5 m lang. A. forberedte sig på opgaven ved studier i Ravenna. Efterhånden blev universet inddraget mere og mere i A.s billeder. Sole og måner danser rundt i bjerglandskaberne. På rejser til Tunis og Marokko i begyndelsen af 1960erne fik billederne glød af Middelhavets stærke kolorit. Universets blomst er titlen på en serie farvestærke kompositioner i rødt, orange og gult, som A. skabte i 1966. Disse kompositioner, der radikalt brød med de tidligere, er kendetegnet ved en hvirvelstrøm af krydsende linjer og ved splintrede farvefelter af krystallinsk karakter. Højdepunktet i A.s kunstneriske erkendelse indtraf med opholdet i Japan i 1967. Den meditative tilstand i zen-templerne kendte hun fra sin egen fordybelse i og dialog med naturen, der var essentiel for hendes kunstneriske skaben. Indtrykkene resulterede i en række tuschtegninger og akvareller med kalligrafiske tegn. I de senere år arbejdede A. fortrinsvis med akvarellen. Den bærende struktur i disse billeder er spiralbevægelsen indtegnet i en pyramideform, og farvevalget er som i en stor del af A.s værk modulationer over gult, orange, rødt, blåt og grønt.

Education

Tekn. Sk. 1925-27; i øvrigt autodidakt.

Travels

Svensk og norsk Lapland 1945-48; Island 1948; Norge 1950; Grækenland, Italien (Dolomitterne) 1951-52; Italien (Dolomitterne, Venedig, Ravenna), Spanien, Grækenland 1953; Grækenland, Tyrkiet, Italien, Schweiz 1955; Dolomitterne, Schweiz, Grækenland 1956; Italien 1957; Dolomitterne, Tyrkiet, Grækenland 1958-59; Frankrig 1960; Grækenland, Italien 1961; Spanien, Frankrig 1962; Tunis, Italien 1963; Marokko 1963-64; Italien, Grækenland 1965; Egypten 1966; Japan 1967; Schweiz, Finland, USA, Rom 1968; Rom, Paris, Dubrovnik, New York 1971; Bali, Japan 1974.

Occupations

Næstfmd. for censurkom. på KE 1949-50; best.medl. i Malende Kunstneres Sammenslutn. 1949-52.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1949; Ny Carlsbergfondets rejsestip. 1950; Tagea Brandt 1961; Thorvaldsens Med. 1973.

Exhibitions

KE 1936-41; linien 1939; Skandinaverne, Charl.borg 1939, Liljevalchs, Sth. 1940; Teltudst., Bellevue 1941; Corner og Høstudst. 1942; Høstudst. 1943-46, 1948 (retrosp.); Da. abstrakt Kunst, Oslo m.fl. 1947; Land og Folks Kunstudst., Charl.borg 1947; Höstudst., Reykjavik 1948; Internat. Expo. van Experimentele Kunst, Stedelijk Mus., Amsterdam 1949; Pittsburgh Internat. 1955; Arte Nord. Contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Studenterforen. Jub.udst. 1964; Da. Abstract Art, vandreudst. USA 1964; Cobra, Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam og Louisiana 1966; De frie kunstnere 1972, 1974; Onze Artistas Dinamarqueses, FundacÆo Caluste Gulbenkian, Lissabon 1984; De danske, Liljevalchs, Sth. 1985; Cobra, Hara Mus. of Contemporary Art, Tokyo 1986; Cobra speglad i Karel Stuijvenbergs Saml., Malmö Konsthall, Liljevalchs, Sth., Brandts Klædefabrik 1987-88; Dänische Künstler der Cobra-Gruppe, Neue Berliner Gal., Nat.gal. der Staatlichen Mus., Berlin 1988. Separatudstillinger: Thorkild Hansens Kunsthandel, Kbh. 1941, 1945; Tokanten, Kbh. 1947; Oslo Kunstforen. 1948; Bjærgenes Verden, Tokanten, Kbh. 1950; Rummet og Bjærgene, Den frie Udst. bygn. 1952; Bjærgenes Skønhed, smst. 1954; Drømmen og Bjærgene, smst. 1956; Land af Evighed, smst. 1958; Et digt om fuldmånen, smst. 1960 (retrosp.); Fantasiens himle og bjærge, smst. 1962; smst. 1964; Universets Blomst, smst. 1966; Stenlygternes land, smst. 1968; Solens Spejl, smst. 1970 (retrosp.); smst. 1972; Billeder omkring fuldmånen, Esbjerg Kunstmus. 1974; Åbningsudst., Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Mus. 1976 (herefter årligt skiftende udst.); Akvareller og mosaikker, Nikolaj, Kbh. 1981; Farvens poesi, Kunstforen., Kbh. 1987.

Artworks

Le Sacre du printemps (Stravinskij) (1939, Esbjerg Kunstmus.); Dæmpet blåt (1939, Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Mus.); Komposition (1942, Randers Kunstmus.); Grønt og blåt billede; Store, lyse verden (begge 1942, Nordjyll. Kunstmus.); Grønt bjerglandskab (1943, Randers Kunstmus.); Komposition, bjergtinder (1943, Vejle Kunstmus.); Okker-blåt bjerglandskab (1944, Nordjyll. Kunstmus.); Komposition i gult, rødt og grønt (1944, Stat. Mus. for Kunst); De mørke træer og bjergene. Bjerglandskab (1944-45, Vejle Kunstmus.); Violet bjerglandskab (1945, Herning Kunstmus.); Det evige hav (1947, Aarhus Kunstmus.); Det store månebillede (1952 smst.); Bjerg-øer (1952, smst.); Blåt billede med grøn virkning (1949, Stat. Mus. for Kunst); Kyklade-landskab (1952, Trapholt); Jorden vandet og bjergene (1952, Nordjyll. Kunstmus.); Hav bjerge (1953, Fyns Kunstmus.); Katedralbillede 1. Gult (1955, Vestsjæll. Kunstmus.); Impression. Monte Rosa (1956, Louisiana); Gult grønt (1961, Skive Kunstmus.); Universets blomst (1966); Akusa, Tokyo (1968, begge Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Mus.); Billede malt i 7 blå farver (3 mal. med enslydende titel 1972, Stat. Mus. for Kunst); Billede malt i 8 blå farver (1972, smst.); foruden mal., en stor saml. akvareller og enkelte mosaikarb. i Carl Henning Pedersens og Else Alfelts Mus. Udsmykninger: Kollektiv udsmykn. af børnehave, Hjortøgade, Østerbro (1944, A.s bidrag gået tabt); Regnbuen (udendørs mosaik, 1953-57, Rungsted Komm.sk.); Smaragden, krystallen, safiren, turkisen, topasen og ametysten (mosaikfelter 1957-60, Langeliniepav., Kbh.); Kloder i gyldent rum (mosaik 1960-65, Th. Langs Sk., Silkeborg). Tekster: Drømmen og Bjærgene, 1956; Land af Evighed, 1958; Et digt om fuldmånen, 1960 (alle i udst. kat., Den frie Udst. bygn.); Det jeg maler i: Studenterforen. Jub.udst., 1964; Universets Blomst, 1966; Stenlygternes land, 1968 (begge i udst. kat., Den frie Udst. bygn.).

Literature

Egill Jacobsen i: Helhesten, 2. årg., hft. 1, 1942, 14f; Edouard Jaguer: Else Alfelt. Cobra Bibl., 1. serie, hft. 2, 1950; Virtus Schade i: Kunst dec. 1956, 101f; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme i da. malerkunst, 1987; Viola Robertson i: Konstrevy, årg. 42, 1966, 253-55; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967; Poul Gammelbo: E.A. (Vor tids kunst 66), 1968; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968; Virtus Schade i: Kunst 5. jan. 1969, 99-104; Carl Henning Pedersen i: Solens Spejl, Den frie Udst. bygn., 1970; Virtus Schade: Cobra fra hoved til hale, 1971, 44-47; Gunnar Jespersen: Cobra, 1974; H.E. Nørregård-Nielsen: E.A. Oplysn.forb. Kunsttillæg nr. 98, 1976; samme i: Da. Kunst, 1983; Annette Stabell: Farvens Poesi, Kunstforen., Kbh. 1987; Anne Wolden-Ræthinge: Det står skrevet i stjernerne, 1989; Annette Stabell: Universets farver, 1990.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.