Arne L. Hansen

Biography

Arne L. Hansen voksede op i København, hvor han i flere korte perioder gik på malerskolen på Kunstakademiet. Fra et naturalistisk udgangspunkt udviklede han et stadig mere abstrakt formsprog, motivisk inspireret af så forskellige steder som egnen omkring Skagen, hvor han har haft sommerophold siden 1960erne, og den tunge jernindustri på B&W og Stålvalseværket, inspirationer, som holder den dag i dag. I landskaberne, der trods abstraktionen håndgribeligt gengiver naturen, minimeres Grenen til et enkelt punkt på horisontlinien, hvorom himmel og jord slutter. Også de lave gårde omkring Råbjerg Mile omdannes til skematiske, nærmest konkrete mønstre på billedfladen. Linierne i storindustriens maskiner, de rødglødende jern og støbeformene har H. skildret i malerier fra 1960erne og frem. I kontrasten mellem maskinernes sorte farve og det rødglødende jern får man fornemmelse af atmosfæren på de store virksomheder. Fra omkring 1958 har H. arbejdet med keramik sideløbende med sit maleri. På Kählers keramiske værksted i Næstved udførte han således i årene efter 1958 en række udsmykningsopgaver og relieffer, bl.a. reliefserien Hilsen til årets onsdage. Reliefferne gengiver observationer af årstidernes lys og vejrlig, gjort hver onsdag gennem et helt år. Iagttagelserne blev omsat til et abstrakt formsprog og udført i glaseret stentøj. Gennem årene er H.s stil blevet forfinet, af og til grænsende til det asketiske, hvilket kommer til udtryk i både malerier og udsmykningsopgaver. Udsmykningerne er ofte farvesætninger eller dekorative vægudsmykninger, hvor han benytter samme formsprog som i maleriet. Han har dog også udført en del totaludsmykninger af bl.a. vendsysselske kirker.

Author: Anne Lie Stokbro (A.L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.