Carl Milton Jensen

Biography

Carl Milton Jensen bosatte sig efter adskillige år i Randers i Århus fra 1893, og Marselisskovene blev fremover et yndet motiv. Andre sider af det jydske landskab fandt han i Svinkløv og ved Himmelbjergsøerne, klitlandskaber på Fanø og lyngpartier fra Salling og Troldheden. M. J. arbejdede i forlængelse af Vilh. Kyhns landskabsmaleri i en naturalistisk, detaljerig stil. Han var meget produktiv og malede til det sidste, skønt et svækket syn måske var grunden til de senere års stærkere farvevalg.

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.