Eiler Sørensen

Biography

Eiler Sørensens motivverden rummer flere faste temaer som familien, hjemmet, haven og det danske landskab. De tidlige værkers lidt mørke farver ændredes mod en lysere og renere kolorit efter 1907, da familien slog sig ned i egnen omkring Ballerup og Måløv. S. malede i en enkel naturalisme, hvor det atmosfæriske lys spiller en afgørende rolle. Landskabsmalerier, der typisk beskriver overgangen fra vinter til forår, har ofte grupper af børn eller en enkelt figur indsat i motivet som et supplement til naturen. Landskabet prioriteres højt i dobbeltportrættet af Knud Hjortø og hustru, hvor figurerne utraditionelt er placeret i det fri på en bænk helt ude ved billedets venstre kant, mens det udbredte landskab optager hovedparten af billedfladen. Omvendt i Udsigt fra kunstnerens hus, hvor en mørk træveranda med et ungt par dominerer landskabet i baggrunden, et maleri, hvis motivvalg og romantiske, nordiske stemning bringer den svenske maler Richard Bergh i erindring. Billeder, hvor familien er modeller i hverdagsagtige situationer som æbleplukning i haven, moderen med hunden ved havelågen, ved barnets seng eller i samtale i stuens vinduesniche viser S.' interesse for figurkompositioner. Kendetegnende for disse er en sikker plastiske form, figurkarakteristik og personskildring, forhold der kan henføres til H. Grønvolds omhyggelige tegneundervisning. S. brugte i interiørerne personerne, stuemiljøet og lyset til at skabe stemning. Således i Kufferten pakkes, hvor tomme stuer én suite, selve situationen og spændingen mellem personerne giver billedet et psykologisk aspekt. S.' personlige egenskaber medførte, at han tidligt i kunstnerkarrieren blev aktiv inden for det institutionelle kunstliv med adskillige krævende tillidsposter, der i perioder næsten standsede hans egen kreative indsats.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.