Helga Ancher

Weilbach information

Genealogy

Ancher, Helga Cathrine, 1883-1964, maler. *19.8.1883 i Skagen, ?18.3.1964 smst., begr. smst. Forældre: Maleren Michael Peter A. og maleren Anna Kirstine Brøndum. Ugift.

Biography

Helga Ancher modtog sin første undervisning af forældrene. De og kunstnermiljøet på Skagen fik afgørende betydning for hende, og langt den største del af hendes billeder har emner fra dette fortroligt kendte sted, og fra familiens og vennernes kreds. Men selv hvor motiverne er de samme, tilhører A. umiskendeligt en ny generation. A. havde et medfødt fint koloristisk instinkt, og med farvens hjælp fremhævede og understøttede hun det stemningsbetonede, det være sig i interiører, have- eller blomsterbilleder. Hendes portrætkunst er intim, og hendes landskaber og bybilleder viser ofte efteråret og skumringen. I alt dette er hun, på linie med 1890ernes billedkunstnere, optaget af litterære emner foruden af teatret, især opera og ballet. I nogle figurkompositioner og billeder af dyr nærmer A. sig fra tid til anden en ekspressionistisk udtryksmåde, der vidner om et ikke sædvanligt kunstnertemperament. Skønt A. var en både god og selvstændig kunstner, udstillede hun kun lidt. Det vigtigste for hende var forældrenes kunst, og som blivende minde om dem og Skagens storhedstid skænkede hun ved sin død deres hjem på Skagen til et offentligt tilgængeligt museum, Michael og Anna Anchers Hus, åbnet 1967, som drives af Helga Anchers Fond.

Education

Dimitt. fra frkn. Sode og Meldahls Tegnesk., Kbh.; opt. på Kunstakad. Kbh. aug. 1901, modelsk. 1903 (V. Irminger og Viggo Johansen), forlod Kunstakad. 1904; Simon et Ménards Sk. i Paris 1909-10.

Travels

Berlin og Dresden 1900; Italien 1906; Paris 1909-10; Italien 1924.

Occupations

Scholarships

Tagea Brandt 1958.

Exhibitions

Charl. Forår 1911, 1914-15, 1917, 1919-23, 1925-26, 1932-33, 1935-38, 1943; KE 1913; Kvindel. Kunstneres Samf. 1920, 1930; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Fra Michael, Anna og Helga Anchers Saml., Skagens Rådhus 1983, Kunstforen., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Fru Vige og Co., Kbh. ca. 1920; Skagens Mus., 1953; Kunstforen., Kbh. 1954. Sammen med Michael og Anna Ancher: Sydslesvigs da. Kunstforen. 1967; Fr.berg Rådhus 1980; Olieskitser af Michael, Anna og H.A., Anchers Hus, Saxilds Gaard, 1990, 1992.

Artworks

Efterårslandskab med hest (1907, Skagens Mus.); Selvportræt med hat (ca. 1910, Helga Anchers Fonds saml.); Gallaforestilling ved Det kgl. Teater (1913, Skagens Mus.); Havets djævle (1917, Anchers Hus); Mélisande (1921, Skagens Mus.); Bjørneklo i haven bag Krøyers hus (1927, smst.); Skt. Hansaften på Skagen; Måne bag skyer (1948, smst.); akvarel og tegn. i Skagens Mus. og Helga Anchers Fonds saml.

Literature

Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912-13; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; samme i: Tilskueren 1934, I, 281; Berl. Søndag 22.3.1942 (W. Hasle); Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem, 1965, 57, 127f; Nat.tid. 9.8.1953 (Jan Zibrandtsen, kronik); Inge Mejer Antonsen i: Nat.mus. Arb.mark 1966, 127-42; Jan Zibrandtsen i: Michael og Anna Anchers Hus, vejledn. til samlingerne, 1967 (og sen. udg.); Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977, 60, 64-67, 103f; Aktuelt 19.8.1983 (Hanne Westergaard, kronik); Knud Voss: Skagens malere, 1986, II, 115f.

Author: Hanne Westergaard (H.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.