Helga Ancher

Biography

Helga Ancher modtog sin første undervisning af forældrene. De og kunstnermiljøet på Skagen fik afgørende betydning for hende, og langt den største del af hendes billeder har emner fra dette fortroligt kendte sted, og fra familiens og vennernes kreds. Men selv hvor motiverne er de samme, tilhører A. umiskendeligt en ny generation. A. havde et medfødt fint koloristisk instinkt, og med farvens hjælp fremhævede og understøttede hun det stemningsbetonede, det være sig i interiører, have- eller blomsterbilleder. Hendes portrætkunst er intim, og hendes landskaber og bybilleder viser ofte efteråret og skumringen. I alt dette er hun, på linie med 1890ernes billedkunstnere, optaget af litterære emner foruden af teatret, især opera og ballet. I nogle figurkompositioner og billeder af dyr nærmer A. sig fra tid til anden en ekspressionistisk udtryksmåde, der vidner om et ikke sædvanligt kunstnertemperament. Skønt A. var en både god og selvstændig kunstner, udstillede hun kun lidt. Det vigtigste for hende var forældrenes kunst, og som blivende minde om dem og Skagens storhedstid skænkede hun ved sin død deres hjem på Skagen til et offentligt tilgængeligt museum, Michael og Anna Anchers Hus, åbnet 1967, som drives af Helga Anchers Fond.

Author: Hanne Westergaard (H.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.