A. Mackeprang

Biography

A. Mackeprang valgte tidligt at koncentrere sig om en karriere som dyre- og landskabsmaler. Indflydelsen fra J.Th. Lundbyes værker kan spores i de første arbejder, men også, måske mere direkte, påvirkningen fra den lidt ældre samtidige dyremaler A.P. Madsen. Tilskyndet af den store publikumssucces, M. oplevede med skildringer af hjorte i naturen, specialiserede han sig efterhånden inden for denne genre. I modsætning til sin fejrede foregangsmand E. Landseer, der ofte valgte et dramatisk motiv med et tragisk indhold, forekommer M.s hjortebilleder mere stereotype i deres pointerede idyllisering og detaljerealistiske motivbehandling. At kunstneren også i traditionel, naturalistisk forstand har malet gode billeder, fremgår af en række studier fra udlandsrejserne, præget af en umiddelbar naturiagttagelse. Men M. har primært indskrevet sig i dansk kunst- og kulturhistorie som leverandør af prototyper til en senere billedindustri med den brølende kronhjort som uopslidelig ikon.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.