Inger Hanmann

Exhibitions

KE 1947; Charl. Forår 1952-53, 1955, 1958-59, 1963; Charl. Eft. 1953, 1956, 1963; Expo. presentée par le Club Internat. Féminin, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Kbh. Komm. Kunstfond, Nikolaj, Kbh. 1967, 1973, 1979; M 59 1968-76, 1978, 1981-88, 1992-93; Å-udst. 1970; Rytmer og spændinger, Nikolaj, Kbh. 1979; Bien. d'Art de l'Émail, Limoges 1971-80; Scand. To-day, N.Y. 1982; internat. emaljebien., Long Beach Mus. of Art 1985. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1950; Henning Larsen, Kbh. 1962; Gaunø Slot 1965 (s.m. Poul H. og Hanne Schou); Alingsås Konsthall 1968 (s.m. Poul H.); Slettestrand Kunstcent., Fjerritslev 1969; Snedkerhuset, Kbh. 1972, 1975; Koldinghus, 1973; Holbæk Mus. 1977; Den frie Udst. bygn. 1977, 1979, 1986, 1991; Kunsthallen, Kbh. 1988-90, 1992; endv. adsk. udst. på mus. og gal. i udlandet.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.