Henrik Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Henrik, 1890-1941, maler. *5.5.1890 i Kbh., ?27.5.1941 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Murerfmd. Hans N. og Ane Christensen. ~2.4.1930 med Fanny Petersen, *11.7.1907 i Kbh., datter af rådhusbetjent Fritz P. og Thora Christiane Christensen.

Biography

Henrik Nielsen blev tidligt bemærket for sine store figurkompositioner, hvor han anvendte et kraftigt, ekspressivt udtryk på linie med tidens nye tendenser. Denne form blev imidlertid afløst af mere traditionelle værker. Han beskæftigede sig især med portrætter samt landskabsmotiver. Portrætterne er realistiske, ofte med en social drejning som f.eks. Ruinen, der i sin dobbelttydige titel forbinder en arbejder i forgrunden med ruinen af en landarbejderbolig i baggrunden. I sine landskabsmalerier viste N. en større grad af frigjorthed. Her skabte han, især i sine seneste år, værker, der viser sans for det rumlige og det rent maleriske, med anvendelse af skitsemæssige penselstrøg og en behersket farveskala.

Education

I malerlære (Axel Seehusen) 1905; Tekn. Sk., Kbh.; besøgt Kunstakad. Kbh. okt. 1908-forår 1911, 1912, okt. 1913-jan. 1914.

Travels

Italien, Frankrig 1921; England 1929.

Occupations

Medl. af censurkom. Charl. Forår 1923-24, 1935-36, 1938.

Scholarships

Akad. 1916-17; Hielmstierne-Rosencrone 1916-17; Bielke 1917; Raben-Levetzau 1918, 1920; Aarsmed. 1 1920; Zach. Jacobsen 1920, 1936; Eckersberg Med. 1921; Dronn. Alexandra 1922; Carlsons Pr. 1934, 1937; Alfr. Benzons Pr. 1938; Benny Claudi-Pedersen 1941.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1912; Charl. Forår 1913-41; Charl. Eft. 1922, 1928, 1936, 1941; KE 1913, 1915-16; Da. Målarkonst, Hälsingfors 1928; Forum 1929. Separatudstillinger: Oscar Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1920, 1926; Charl.borg 1947 (mindeudst.).

Artworks

Drenge, der vasker sig (1917); Dameportræt. Hel figur (Aarsmed. 1 1920, Storstrøms Kunstmus.); Svinestien (1920, tidl. Randers Kunstmus., solgt 1958); Den gamle skytte (1920, Nordjyll. Kunstmus.); Det grønne køkken (erhv. 1920, Ribe Kunstmus.); Ruinen (Eckersberg Med. 1921); Køer pa marken ved Dragsmøllegård (1926, Trapholt); Sydhavnen (Carlsons Pr. 1934); Portræt af min moder (Carlsons Pr. 1937); Portræt (Alfred Benzons Pr. 1938); Forårsdag ved Helsingør (erhv. 1941, Aabenraa Mus.).

Literature

Kbh. 24.10.1920; 11.4.1926 (Rik. Magnussen); Nat. Tid. 12.4.1926 (Th. Faaborg); Tilskueren I, 1931, 361, ill. 362 (S. Danneskjold Samsøe); Pol. 17.11.1947 (K.B.).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.