Aage Roose

Weilbach information

Genealogy

Roose, Aage Valdemar Larsen, 1880-1970, maler og grafiker. *2.1.1880 i Kolding, ?18.11.1970. Forældre: Kornhdl. Christian Hansen R. og Lisette Helene Kristine Marie Petersen. ~1.5.1907 i Kbh. med maleren, grafikeren Wanda Reichman (se Roose, Wanda), *15.9.1882 i Moskva, ?2.9.1956, datter af ing., statsråd Sigmund R. og Caroline Le Verrier.

Biography

Aage Rooses malerier følger stilistisk og motivisk dansk malertradition og har fællestræk både med Fynboernes landskabsmalerier og Th. Phillipsens dyrebilleder. I de tidlige svenske vinterlandskaber var lyset og helhedsvirkningen det primære i kompositionen. I maleriet Vadstena Kloster, udstillet 1922, udtrykkes en romantisk stemning med en ensom menneskefigur, omgivet af storslået arkitektur og høje træer. Sommerophold på Bornholm og mødet der med andre danske kunstnere tilførte billeder efter 1930rne nye lysende farvekvaliteter. Danske og svenske landskaber med og uden køer blev fra 1950erne og fremefter R.s foretrukne motiv. R.s portrætter viser evnen til psykologisk indlevelse, og de portrætteredes afslappede holdning og en let summarisk malemåde vidner om åbenhed over for den modernisme, der ses i f.eks. Peter Hansens portrætter og figurbilleder.

Education

Udlært boghdl.; forbered. til Akad. af S. Clod Svensson 1898- 99; Kunstakad., Kbh. 1899-1900; Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer, L. Tuxen) 1901- 05; Acad. Colarossi, Paris 1905-06.

Travels

London, Paris, Rom 1905-07; Filipstad, Värmland 1907-09, 1911-13; Paris 1928-29; sommeroph. i Sverige.

Occupations

Medl. af Charl.borg censurkom. 1914, 1952; af Charl.borg udst.kom. 1935-41, 1946, 1952-55; af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1921; af best. for Selsk. for Grafisk Kunst 1923, fmd. fra 1928; af best. for Kunstnerpensionsforen. Fremtiden fra 1937; af Akad.råd fra 1937; af best. for Kunstforen., Kbh. 1938-45; af best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1934-37; af best. for Charl. Eft. 1952-55; bladtegner ved Nationaltidende en periode.

Scholarships

Akad. 1915, 1921-22; Raben-Levetzau 1925; Nathan 1934; N.P. Mols 1942; Treschow 1950; Kittendorff 1958 (livsv.); Lorange 1956- 70.

Exhibitions

Charl. Forår 1904-06, 1908, 1911-50, 1952-68, 1971; KE 1907- 08, 1910, 1914; Works by modern Da. Artists, Brighton 1912; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1917-18, 1931; Den baltiske udst., Malmö 1914; Charl. Eft. 1922, 1932-33, 1938- 1941, 1943, 1946; Nord. Grafik 1925-26, 1939; Koþice, Tjekkoslovakiet (grafik) 1925, 1933; Forum 1929; Interskand. Grafik 1931-33, 1937; Nord. Grafik Union, 1938-39, 1948; Prag (grafik) 1948; Da. Grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Charl.borgudst. Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1910; Rasmus Nielsen, Amagertorv, Kbh. 1914; Ovenlyssalen, Bredgade, Kbh. 1918; Lunds Univ. Konstmus. 1919; Kunsthdl. Anton Hansen, 1922; Kunsthallen, Kbh. 1931 (s.m. Wanda Roose); Sth. 1947; Århus Kunst Gal. 1960 (s.m. bl.a. Anne Marie Mehr), 1963; Lyngby Rådhus (retr.) 1961; Gal. Dybdal (mindeudst.) 1971.

Artworks

Portræt af min søster (udst. 1905); Mosen, Värmland (udst. 1910); Får blandt klipper, Bohuslän (1912, Aabenraa Mus.); Marstal havn (1916); Hallsbäcksdalen (udst. 1918); Portræt af Wanda (1920); Vadstena Kloster (udst. 1922); Okser kører tømmer, Östergotland (før 1924, Trapholt); Studie af brogede køer (udst. 1928); Fiskerkoner gæller sild, Svaneke (1930); Gadebillede, Svaneke (udst. 1930); Landskab med får, Bornholm (udst. 1932); Jyske heste, Gram, Sønderjylland (udst. 1934); Fra Frederiksdal, april (udst. 1941); Fugle ved vinduet, vinter (udst. 1943); Portræt af Thorkild Roose (1950, Studenterforen.); Portræt af Vilhelm Buhl (1955, Folketinget); Opstilling (1960); Græssende heste (udst. 1963); Landskab med kalve (udst. 1965); Havnebillede (udst. 1967); Efter solnedgang (udst. 1968); Græssende køer (udst. 1971); endv. grafik i museer i Sth.; Helsingfors; Prag; London; N. Y.; Lund.

Literature

Berl.Tid. 18.2.1922 (K.Flor); 6.1.1931 (samme); 21.1.1960 (Jan Zibrandtsen); 21.4.1961 (samme); 2.1.1965; 28.12.1969; 2.1.1970; Berl. Aft. 21.1.1931; 20.12.1967 (H.P. Rohde); Pol. 9.3.1910; 16.2.1914 (begge Nic. Lützhøft); 7.1.1931; 16.1.1931; 15.12.1950; 30.4.1961; 9.3.1968; 5.9.1971; Nat.tid. 4.1.1931 (interv); 30.12.1939; Nat.tid. Aft. 7.1.1931; Dagens Nyh. 14.3.1932; 2.1.1960; Jørgen Sthyr: Da. Grafik, 1949; Aktuelt 1.1.1960; Ole Vinding i: Kat., Aa.R., retr. udst., Lyngby Kunstforen., 1961; H.P. Rohde (udg.): Maleren Aa. R. fortæller, 1968; Hans Bendix: Urolig sommer, 1970, 65; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 106; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 18.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.