Aage Roose

Literature

Berl.Tid. 18.2.1922 (K.Flor); 6.1.1931 (samme); 21.1.1960 (Jan Zibrandtsen); 21.4.1961 (samme); 2.1.1965; 28.12.1969; 2.1.1970; Berl. Aft. 21.1.1931; 20.12.1967 (H.P. Rohde); Pol. 9.3.1910; 16.2.1914 (begge Nic. Lützhøft); 7.1.1931; 16.1.1931; 15.12.1950; 30.4.1961; 9.3.1968; 5.9.1971; Nat.tid. 4.1.1931 (interv); 30.12.1939; Nat.tid. Aft. 7.1.1931; Dagens Nyh. 14.3.1932; 2.1.1960; Jørgen Sthyr: Da. Grafik, 1949; Aktuelt 1.1.1960; Ole Vinding i: Kat., Aa.R., retr. udst., Lyngby Kunstforen., 1961; H.P. Rohde (udg.): Maleren Aa. R. fortæller, 1968; Hans Bendix: Urolig sommer, 1970, 65; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 106; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 18.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.