Aage Roose

Exhibitions

Charl. Forår 1904-06, 1908, 1911-50, 1952-68, 1971; KE 1907- 08, 1910, 1914; Works by modern Da. Artists, Brighton 1912; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1917-18, 1931; Den baltiske udst., Malmö 1914; Charl. Eft. 1922, 1932-33, 1938- 1941, 1943, 1946; Nord. Grafik 1925-26, 1939; Koþice, Tjekkoslovakiet (grafik) 1925, 1933; Forum 1929; Interskand. Grafik 1931-33, 1937; Nord. Grafik Union, 1938-39, 1948; Prag (grafik) 1948; Da. Grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Charl.borgudst. Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1910; Rasmus Nielsen, Amagertorv, Kbh. 1914; Ovenlyssalen, Bredgade, Kbh. 1918; Lunds Univ. Konstmus. 1919; Kunsthdl. Anton Hansen, 1922; Kunsthallen, Kbh. 1931 (s.m. Wanda Roose); Sth. 1947; Århus Kunst Gal. 1960 (s.m. bl.a. Anne Marie Mehr), 1963; Lyngby Rådhus (retr.) 1961; Gal. Dybdal (mindeudst.) 1971.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.