Bodil Kaalund

Biography

Stipendier og legater: Ralph H. Booth 1973; Købke livsvarigt; Stat. Kunstfond 1988-91; Lyngby-Tårbæk Komm. kulturpr. 1993. Bodil Kaalund lod sig tidligt påvirke af Biblens historier gennem kunstreproduktioner og undervisning i skolen, og inspireredes første gang i 15-17 års alderen af Det Nye Testamente til malerier, hun imidlertid hurtigt tilintetgjorde. Først 25 år senere vovede hun, som hun udtrykker det, at tage emnerne op på ny. Under årene på Kunstakademiet var K. søgende og tøvende i sin kunst. Først i slutningen af 1950erne, på rejserne til Nordnorge, dukkede hendes egen billedverden langsomt frem efter mødet med den arktiske natur og det intense lys. Inspireret af det enkle og det nære fandt hun sin blivende form. Såvel i religiøse som i profane billeder og opstillinger er ingenting for småt eller hverdagsagtigt til at fortælle om tilværelsens mangfoldighed. Fra 1970ernes begyndelse har udsmykningsopgaver til vore kirker spillet en stadig større rolle, såvel malerier til ældre kirkeinventar som nye altertavler, bispekåber, messehagler og anden tekstil udsmykning. K. opfatter det at skrive, holde foredrag og lave udstillinger, alt sammen om billedkunst, som en integreret del af hendes maleri. 1984-91 arbejdede K. med illustrationerne til den ny, autoriserede oversættelse af Biblen, der udkom 1992. Dette arbejde, foruden udsmykningsopgaven i Lemvig Kirke, blev anledningen til stiftelsen af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, åbnet 1994, for bl.a. at huse K.s religiøse billeder. Modsat flere af sine samtidige, der foretrækker symboler, når de arbejder med religiøse motiver, maler K. fortællende billeder, kunstneriske reflektioner over de bibelske fortællinger. I K.s opstillinger gengives ikke kun genstandene, men også det, der ligger bagved objekternes skal, og der er for K. intet skel mellem opstillingerne og de religiøse billeder. Med sin følsomme kolorit følger hun den nordiske tradition.

Author: Sissel F, Plathe (S.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.