Hjalmar Westerdahl

Biography

Hjalmar Westerdahl var malerlærling og 15 år gammel, da han så maleren Otto Balle ved sit staffeli på Assistens Kirkegaard, og det gjorde et uudsletteligt indtryk på ham. Han var på valsen i flere år, uddannede sig videre i Schweiz og nåede på rejsen også frem til Lilleasien. I 1913 traf han malerne Johan Vilhelm Andersen og Johannes Nielsen, som tilskyndede ham til kunstnerbanen. Han malede nogle af sine første landskabsbilleder i 1916 i Over Felding ved Holstebro. Det var herfra, han hentede motiverne til sine debutbilleder i 1926. I mange år havde W. lange sommerophold hos maleren Michael Sørensen, først på Vejbjerggård og siden på kunstnerpensionatet Granhøj i Toftum ved Limforden. I gæstebogen er der fra 1942 og fremefter smukke blyantstegninger og akvareller, som vidner om besøgene. Han udførte mange jyske landskabsbilleder med øde strækninger. I nogle af dem spores inspiration fra Niels Bjerre, som også var gæst på Granhøj. Et hovedværk er billedet Granhøj, Struer Museum, som impressionistisk viser træernes skygger på bygningernes kalkede mure og røde tage. W. opholdt sig også i Bølshavn på Bornholm sammen med maleren E. Ølund- Hansen. I landskabsbilleder derfra ses en tydelig opdeling i forgrund, mellemgrund og baggrund.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.