Steffen Odd Sølberg

Weilbach information

Genealogy

Sølberg, Steffen Odd, *1944, maler og billedhugger. *8.2.1944 i Brønshøj. Forældre: Postbud, senere overpakm. Kaj Gustav Anders S. og buntmager Grethe Helene Villadsen. ~1.2.1997 i Kbh. med væveren Torill Ruud Galsøe, *24.8.1947 i Oslo, datter af stærkstrømsmontør Olaf Sigurd Ruud G. og Backe Andreassen.

Biography

Steffen Odd Sølbergs tidlige værker var ofte håndkolorerede grafiske blade eller akvareller i små formater som f.eks. Babelstårnet fra 1966. Kunstnerens minutiøse fremgangsmåde var påvirket af japansk kunst og persiske miniaturer, men motiverne havde et surrealistisk indhold. Omkring 1980 begyndte han at udføre store akrylbilleder. Han fortsatte det detaljerede penselarbejde i slyngede, ornamentale former bundet i konturlinien, en teknik inspireret af Wienerskolens fantatiske realisme. Efter en pause 1982-84 blev hans maleriske udtryk præget af mere spontane, heftige penselstrøg, hvor det ekspressivt fabulerende understreges af farvernes opbygning, ofte fra sort mod rene kulører. Værkerne Sol og Ungdom og Far, fare krigsmand beskriver kunstnerens oplevelse af polariteten mellem skønheden og grusomheden i en dommedagsagtig stemning.

Education

Autodidakt.

Travels

Occupations

Medl. af censurkom. på KE 1969, KP 1993.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966, 1971, 1973; William H. Michaelsen 1973; Akad. 1980.

Exhibitions

KE 1965-66, 1983; Gal. Passepartout 1967-68; Å-udst. 1968; Charl. Eft. 1970, 1973; Gyrr 1971; Ung da. kunst, Louisiana 1972; Fantastisk Realisme, Stevns Mus. 1974; Sommerudst. Gal. Asbæk 1978; Kunstnere fra Østersølandene, vandreudst. 1979-80; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; De Forsigtige, 1980-82, 1987, 1993; Påskeudst., Skive Kunstmus. 1982; Himmelgåden, Den frie Udst.bygn. 1988; Gal. da Winti, Selde 1989, 1997; Qaqortoq/Julianehåb Kulturfestival 1988; M 59 1989-92; Bestia, Kunstmus. Brundlund Slot, Åbenrå) 1993. Separatudstillinger: Gal. M, Kbh. 1962; Gal. Passepartout 1966, 1971, 1973-74; Thorasminde, Bagsværd 1976 (s.m. Lasse Detlefsen, Leif Jensen, Frithioff Johansen og Per Wolf); Da. Centralbibl., Flensborg 1981; Gal. Prag, Hell. 1986, 1988; Kunst og maskiner, B. og W.s hal, Kbh. 1989; Køge Skitsesaml. 1989.

Artworks

X=en (1963-64, Skive Kunstmus.); Babelstårnet (håndkol. radering, 1966, Kobberstiksaml.); Spejlflex (håndkol. radering, 1967, Horsens Sygehus); Dyreliv (akvarel, 1971, Aalborg Specialarbejdersk.); Collage (1972, Skive Kunstmus.); I faldets forvandling, del 1-6 (gouache, collage, 1973, Kobberstiksaml.); 6 håndkolorerede kobberstik (1974-76, Eftersk. Solbakken, Skælskør); Mesteren og Messias (altertavle, 1974-78, Flensborg Centralbibl.); Angreb på den udvalgte (tusch, akvarel, 1979, Skive Kunstmus.); Festfyrværkeri for dansende logebrødre (1981, smst.); Sol og Ungdom (1985-86, smst.); Den gensplejsede Messias vor tids helt (skulptur, mixed media 1986- 88, smst.); Far, fare krigsmand (krucifix, 1987, dep. Askov Højsk.); Julekalender (mixed media, 1989, Køge Skitsesaml.).

Literature

Inf. 30.3.1988; 1.7.1989; Pol. 20.10.1988; Berl. Tid. 21.10 1988; 15.12.1989; Anders Kold, Jens Ole Lefévre: 26 udvalgte billeder, Skive Kunstmus. 1989, 80f; Jyll.p. 7.8.1989.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.