Ville Bang

Weilbach information

Genealogy

Bang, Marie Vilhelmine (Ville), 1848-1932, maler. *3.3.1848 i Kbh., ?1.1.1932 på Støvringgaard, begr. smst. Forældre: Deputeret i Rentekammeret, senere minister Peter Georg B. og Marie Caroline Fribert. Ugift.

Biography

Ville Bang forestod på foranledning af Vilhelm Kyhn s.m. Augusta Paulli undervisningen på en tegne- og maleskole, hvis elever først og fremmest var kvindelige kunstnere, som forberedte sig til optagelse på Akademiet. Under sin egen uddannelse i Paris havde hun søgt den mere traditionelle undervisning. Hendes produktion består af portrætter, landskaber og genrebilleder.

Education

Undervist af F. Vermehren, J. Roed og Vilh. Kyhn; i Paris omkr. slutn. af 1870erne; elev af bl.a. Paul Gauguin, i hvis hjem hun boede; af Léon Bonnat samt af Tony Robert-Fleury på Acad. Julian; Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder okt. 1888-maj 1889.

Travels

Paris 1876-78; Italien (Capri), sandsynligvis 1886 el. 1887 (3 arb. med italienske motiver udst. Charl. Forår 1887).

Occupations

Scholarships

Understøt. fra Undervisn.min. 1877- 78.

Exhibitions

Charl. Forår 1873-75, 1877, 1879-84, 1887-91, 1893, 1895-97, 1900-02, 1907-12, 1914-17, 1932; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920.

Artworks

Malerier: En lille model i hviletiden (1879, Haderslev Mus.); Blomstrende frugttræer (udst. 1888, Støvringgaard). Portræt af Emilie Demant Hatt (1916, Skive Kunstmus.). Grafik: I Kobberstiksaml.; tegn. af kapitæl fra Ribe Domkirke (1865, Den Antikv. Saml., Ribe).

Literature

Knud Hendriksen: Fra Billedmagerens Kaleidoskop, 1954, 166, 198.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.