Anton Melbye

Weilbach information

Genealogy

Melbye, Daniel Herman Anton, 1818-1875, maler. *13.2.1818 i Kbh., ?10.1.1875 i Paris, begr. smst. Forældre: Løjtnant, toldass. Jacob Buntzen M. og Anna Marie (Clara) Christine Løehts, adopt. Carstensen. ~17.7.1857 i Altona med Alice Dupré, *7.3.1830 i Châtillon, Frankrig, ?1913, datter af Jean Baptiste D. og Maria Mauzener.

Biography

Anton Melbye var den ældste af 3 brødre, der alle blev marinemalere og levede en stor del af deres professionelle liv uden for Danmark. M. måtte på grund af nærsynethed opgive at blive sømand og valgte at gå i lære som skibsbygger på Nyholm. Han afbrød dog uddannelsen, og efter et intermezzo som musiker besluttede M., efter at have rådført sig med C.W. Eckersberg, sig for at blive marinemaler. I 1840rne foretog M. sejladser i Østersøen med korvetten Flora og i Nordsøen med linieskibet Christian VIII, og i 1844 sejlede han med Hekla til Marokko. Samme år fik han mulighed for at sejle med Gefion, der skulle til Livorno for at indskibe Thorvaldsens sidste værker. Sejladserne var en nødvendig inspiration, men de tidlige billeder bærer præg af Eckersbergs klare og nøgterne gengivelse af stolte skibe for fulde sejl. I maleriet Eddystone Fyrtårn, inspireret af rejsen til Marokko, angav han med dramatiske effekter i himmel, hav og belysning den romantiske stemning, der kom til at præge hans værk som marinemaler. På sit første rejsestipendium fra Akademiet opholdt M. sig først i Stockholm, hvor han gjorde studier i Skærgården. Turen gik dernæst til skibsfartsbyen Hamborg, hvis handelshuse og købmænd var potentielle kunder til M.s marinebilleder. Fra det tidspunkt synes han tillige at have deltaget i det tyske udstillingsliv, bl.a. på akademiudstillingerne i Berlin. Rejsens mål, Paris, blev fra slutningen af 1847 M.s faste tilholdssted de næste 10 år. Det var under indtryk af både det franske og det tyske marinemaleri, at han optog og dyrkede den romantiske genre med dramatiske lys- og vejrligseffekter, der gjorde ham til en af tidens efterspurgte marinemalere. I Paris lærte M. landskabsmaleren Camille Corot at kende, hvis påvirkning synes at præge enkelte, tidlige flodlandskaber. Gennem broderen Fritz traf han, sandsynligvis i 1855, Camille Pissarro og blev for en tid hans lærer. Denne udstillede på Salonen i 1859 som elev af M. I 1853 rejste M. med den franske ekspedition til Orienten. Under sit ophold i Konstantinopel udarbejdede han en del studier og skal tillige have fået 2 bestillinger på malerier fra Sultanen, Linieskibet Mahmudie og Admiralskib til ankers ved Bujudire. Senere udførte han både et stort billede til Napoleon III, muligvis Dampskibet Napoleon under damp gående op mod en svær sø, og et album med tegninger af Orient-motiver til kejserinden. Christian VIII bestilte En episode af søslaget ved Køge Bugt 1677. Den fornemme bestillerkreds styrkede hans internationale anseelse og efterspørgslen på hans værker. M.s mariner ændrede sig med tiden til romantiske naturscenerier, præget af stemningsbefordrende vejrlig som uvejr, havblik, høj sø, måneskin, solnedgang eller dæmrende daggry, så skibene fik sekundær betydning. Lejlighedsvis lykkedes det ham at indfange en stemning, der er beslægtet med den tyske romantiker C.D. Friedrichs panteistiske billedunivers. Fra 1858, hvor M. blev medlem af Kunstakademiet i København, opholdt han sig skiftevis i København, Paris og Hamburg. Specielt i Hamburg var hans anseelse stor, ligesom han synes at have haft indflydelse på byens yngre malere. M.s danske søstykker fra denne periode viser en tilnærmelse til hans oprindelige Eckersbergpåvirkede malemåde, men har dog stadig den karakteristiske romantiske fylde på grænsen til det melankolske. M. beskæftigede sig som den første danske kunstner med daguerreotypien, som han i slutningen af 1840rne lærte af Louis Daguerre i Paris.

Education

I skibsbyggerlære ca. 1833; Kunstakad. Kbh. 1838-39; samtidig priv.undervisn. hos C.W. Eckersberg.

Travels

Østersøen og Nordsøen i 1840rne; Marokko 1843; Sth. 1847; Paris 1847-58; Konstantinopel 1853-ca. 1854.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1843; udst.med. 1846; Thorvaldsens Med. 1846; Akad. 1846-48.

Exhibitions

Charl. Forår 1840-47, 1849, 1858-60, 1862-63, 1866-68, 1875; Univ., Kbh. 1843; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Expo., Paris 1878; Ny Carlsberg Malerisaml., Kunstforen., Kbh. 1885; Rådhusudst., Kbh. 1901; London 1907; Barnekowske Saml., Kunstforen., Kbh. 1921; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; Skibsportrætter gennem 100 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Storm og stille, Valdemars Slot, 1980; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983. Separatudstillinger: Kunstsalon Louis Bock & Sohn, Hamburg 1900.

Artworks

En stille morgen på havet (1840, Thorvaldsens Mus.); Sommerdag ud for Christiansø (1841-42, Hirschsprung); Skibe krydsende for modvind (Neuhausens Pr. 1943); Fiskerbåde i Kanalen (1844, Thorvaldsens Mus.); Jenny Linds ankomst til Københavns Rhed (tegn., 1845, Teatermus.); Eddystone Fyrtårn (1846, udst.med., Stat. Mus. for Kunst); Skib i høj sø ved solnedgang (1847, Nivaagaard); Tidlig morgen efter et skibbrud (1848, Glyptoteket); Skibe i Øresund (1849, smst.); Oprørt sø (1852, Ribe Kunstmus.); Marine, solen står nær horisonten (1854, Stat. Mus. for Kunst); En episode af søslaget ved Køge Bugt 1677 (1855, smst.); Elbmunding (1862, Kunsthalle, Hamburg); Udfor Kirchland (1865, Glyptoteket); Fregatten Jylland (1866, Aarhus Kunstmus.); Le Fleurier, Middelhavet (1866, Nat.mus., Sth.); Fransk flodlandskab med en bro (1866, Stat. Mus. for Kunst); Hollandsk transportdamper (1867, Kunsthalle, Hamburg); Bulbjerg og Skarreklit (1868, Nordjyll. Kunstmus.); De skibbrudne på havet (Handels- og Søfartsmus.); Engelsk orlogsfregat bugserer havareret fregat (smst.); Havn med orlogsskib Essex (smst.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.; på Handels- og Søfartsmus.; Hirschsprung; Kbh. Bymus.; Øregaard; fotografier på Fotomus.; i Societé franaise de photographie, Paris.

Literature

J. Meldahl: Erindringer fra min Tjeneste i den franske Marine i Aarene 1852, 53 og 54, 1883; Erik Bøgh i: Ill. Tid. I, 1859-60, 155f; samme i: Dit og dat, 1875; samme i: Aaret rundt I, 1889, 173-76; Sig. Müller i: Højskolebl. XVII, 1892, 251-63; Arthur Abrahams: Minder fra mine Forældres Hus, 1894, 97f; H. Zeise: Prof. A.M., 1900; Carl V. Petersen i: Pol. 27.10.1918 (kronik); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Tove Clemmensen og M.B. Mackeprang: Christian IXs Palæ på Amalienborg, 1956, 148; E. Zahle: Danm. Malerkunst 1956; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 326; Henrik Bramsen: Da. Marinemalere, 1962, 36f, 101, 113f; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924-27, 152; Ejnar Johansson: Omkring Fr.holms Kanal, 1964, 51f; Asger Jorn i: Nordens teoretiske æstetik, 1967, 194; samme i: Billedkunst, 3, 1967, 18; Palle Lauring: Billeder af Danm. historie, 1972, 138; H.C. Andersens Dagbøger VII, 1866- 67, 1972, 300; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot og Kong Fr. 7s Stiftelse, 1974, 114, 126, 174; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 13f; Klaus Kjølsen i: Chr.borg Slot II, 1975, 170; Jette Kjærboe i: Kunstmus. Årsskr. 1977-80, 86-88; kat. Storm og stille, Valdemars Slot, 1980; Me?r Stein: Idé og Form i fransk kunst, 1981, 251; J. Ostwald i: For hundrede år siden. Danm. og Tyskland 1864-1900, 1982, 147, 151; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Flemming Berendt i: Objektiv, 67, dec. 1994. Familien Melbyes Stambog med Paaskrifter 1808-12 (Det kgl. Bibl.); breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.