Anton Melbye

Literature

J. Meldahl: Erindringer fra min Tjeneste i den franske Marine i Aarene 1852, 53 og 54, 1883; Erik Bøgh i: Ill. Tid. I, 1859-60, 155f; samme i: Dit og dat, 1875; samme i: Aaret rundt I, 1889, 173-76; Sig. Müller i: Højskolebl. XVII, 1892, 251-63; Arthur Abrahams: Minder fra mine Forældres Hus, 1894, 97f; H. Zeise: Prof. A.M., 1900; Carl V. Petersen i: Pol. 27.10.1918 (kronik); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Tove Clemmensen og M.B. Mackeprang: Christian IXs Palæ på Amalienborg, 1956, 148; E. Zahle: Danm. Malerkunst 1956; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 326; Henrik Bramsen: Da. Marinemalere, 1962, 36f, 101, 113f; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924-27, 152; Ejnar Johansson: Omkring Fr.holms Kanal, 1964, 51f; Asger Jorn i: Nordens teoretiske æstetik, 1967, 194; samme i: Billedkunst, 3, 1967, 18; Palle Lauring: Billeder af Danm. historie, 1972, 138; H.C. Andersens Dagbøger VII, 1866- 67, 1972, 300; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot og Kong Fr. 7s Stiftelse, 1974, 114, 126, 174; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 13f; Klaus Kjølsen i: Chr.borg Slot II, 1975, 170; Jette Kjærboe i: Kunstmus. Årsskr. 1977-80, 86-88; kat. Storm og stille, Valdemars Slot, 1980; Me?r Stein: Idé og Form i fransk kunst, 1981, 251; J. Ostwald i: For hundrede år siden. Danm. og Tyskland 1864-1900, 1982, 147, 151; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Flemming Berendt i: Objektiv, 67, dec. 1994. Familien Melbyes Stambog med Paaskrifter 1808-12 (Det kgl. Bibl.); breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.