Siegfried Wagner

Artworks

Forfulgt (udst. 1894); Livets brønd (udst. 1904); Stær (bronze, 1904, Kunstindustrimus., s.m. Olga W.); Støtten fra Sodoma (gips, 1905, Vejen Kunstmus., senere i kalksten); døbefont (bornholmsk granit, o. 1907, Mariendalsk., Kbh.); Frøprinsen (porfyr, 1909); 2 bronzekaryatider (1910-11, tidl. Hafnia, Holmens Kanal, Kbh.); Ålborgmanden (granit, 1912); Lurblæserne (bronze, opst. 1914, Rådhuspl., Kbh., søjle tegnet af Anton Rosen); Frejr på galten (kalksten, 1914-24, s.m. Olga W., Stat. Mus. for Kunst.); David med den overvundne Goliaths hoved (bronze, 1923); Kineser med fisk (forarb. til statue i Tivoli, bronze, 1923); Juda Løve (kalksten, 1929, Mosaisk vestre Begr.pl., Kbh.); Ravnegruppe (bronze, opst. 1931, Rigshosp. have); Svanespringvand (bronze, 1937, Varde); Angorakanin (grønlandsk marmor, 1942); En træt vandringsmand (gips, 1948). Relieffer: Mønsteds Pl., Kbh. (portalrelief, gipsmodel 1909); Rockefeller Inst., Juliane Mariesv. 28, Kbh. (3 allegoriske relieffer, modeller 1927); Kbh. Univ., kemisk-fys. inst. og hygiejnisk inst., Blegdamsv. 19 og 21 (relieffer, sandstensmodeller, 1930); Rigshosp. psykiatr. klinik (4 relieffer, kunststen, 1933); retsbygn. i Ålborg og Hobro (granitrelieffer); Nyk. M. (bremerstenrelieffer); Vesterbro 18, Ålborg (relieffer, kamin og billedskærerarb.). Statuetter: Borger fra Potu (bronze, 1905); En gammel kone og Kone med krans (stentøj, 1905, begge Glyptoteket); I sandhed jeg trykkes hårdt af de lidelser som ere mig beskikkede (1908). Portrætbuster: Monumentalt kvindehoved, hustruen (udst. 1900); Viggo Stuckenberg (1901, Fr.borgmus.); En ung jødinde (udst. 1905); Tyge Brahe (1914, opst. 1932 ved Rundetårn); Kai Hoffmann (1915); Niels Skovgaard (1923, Kunstindustrimus.); Georg Høeberg (1925, Fr.borgmus. og Teatermus.); P.V. Jensen-Klint (1928); Henri Nathansen (1931, Det kgl. Teater og Teatermus.); Prof. L. Fridericia (1932); Johs. V. Jensen (1932, Stat. Mus. for Kunst.); Johan Rohde (1934); Jacob Texière (1939); J.F. Willumsen (1941); Prof. C. Bloch (udf. 1921 af J.F. Willumsen, i kalksten af W. 1948, opst. Rigshosp. have 1950). Portrætmedaljoner: Lægerne Chr. Bohr; D.F. Eschricht; P.L. Panum (marmor, Kbh. Univ., fysiolog. inst.). Monumenter og mindesten: Mindestøtte for oberstløjtn. Edvard Nielsen (1906, Trunderup); mindestøtte for læge Fr. Klee (udst. 1907, Silkeborg Bad); monument over konsulinde Elise Halkier (1910, Tårbæk Kgrd.); mindesm. for boghdl. Chr. Henrichsen (1917, Ass. Kgrd., Horsens); mindesm. for 5 faldne frihedskæmpere i Års (1947, Års, s.m. Ejnar Packness); mon. over de i Theresienstadt omkomne da. jøder (granit, afsløret 1946, Mosaisk vestre Begr.pl., Kbh.); ca. 200 gravmæler, bl.a. for billedh. J.E. Otto (Garn. Kgrd., Kbh.); Viggo Stuckenberg (Ass. Kgrd., Kbh.); Frederikke Heine (Mosaisk Vestre Begr.pl., Kbh.); dampskibsagent M.R. Raffel (smst.); dir. Jacob Lachmann (smst.); gross. Vald. Holm (Vestre Kgrd., Kbh.); dir. N. Therchilsen (Fr.berg Kgrd.); pianist Carl Bernhard Philipsen (Mosaisk vestre Begr.pl., Kbh.). Kunstindustri: For Bing & Grøndahl: Askeurner, vaser m.m. (udst. Paris 1900); Kvindebuste (1900, Kaiser Wilhelm Mus., Krefeld og Kunstindustrimus.); David med Goliaths hoved (1928); for Ballins Tinsmedie: Døbefont (tin og messing, 1900, Hell. K.); tegn. til spænder, kamme, smykker og brugsgenstande i sølv, messing, kobber og især tin (1900- 02, arb. i Kunstindustrimus.); for Tvermoes & Abrahamsens Lysekronefabrik: Tegn. til elektriske lamper og lysekroner (messing, 1902-05, arb. i Kunstindustrimus.); for Den kgl. Porcelainsfabrik: Skakspil (1913); Chr. X med bjørneskindshue (1917); for C.B. Hansen: Møbeltegn.; for Chr. Christensen & Søn, Randers: Bogbind, sølvtøj (udst. 1910); for Just Andersen: Smykker (udst. 1925); for C. Halier: Stentøj (ca. 1926); for Holmegaards Glasværk: Glas, bl.a. Vædder (farvet glas, 1930, Næstved Mus.); endv. træarb., vævede og knyttede tæpper, udf. i Sverige 1944- 45.

Author: Teresa Nielsen (T.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.