Mathilius Schack Elo

Weilbach information

Genealogy

Elo, Mathilius Schack, 1887-1948, billedhugger og konservator. *5.11.1887 i Kbh., ?3.1.1948 på Fr.berg (urne på Bispebjerg Kgrd.). Navneskift fra Nielsen 16.12.1916. Forældre: Billedh., konservator Carl Frederik N. og Augusta Bendine Petersen. ~24.12.1916 i Kbh. med Marie Broholm Olsen, *16.2.1892 på Fr.berg, ?10.3.1975 smst., datter af murer Christian Broholm O. og Christiane Broholm.

Biography

Mathilius Schack Elo var talsmand for en forenklet, lettere stiliseret naturalisme, hvor han med egne ord søgte at betone "det menneskeligt sande". Han udførte større offentlige skulpturarbejder til bl.a. Herning og Horsens på Ny Carlsbergfondets bestilling, ligesom han på bestilling af Glyptotekets direktør Helge Jacobsen udførte en Ansgarstatue til Den katolske Domkirke i København. Som kunstner huskes han for sine fremragende barneskildringer. Som mangeårig konservator på Glyptoteket udførte han en række væsentlige restaureringsopgaver, fortrinsvis af antikker (desuden af Nationalmuseets Hama-løve), ligesom han gjorde konserveringstekniske landvindinger, der på hans tid tiltrak sig international opmærksomhed.

Education

I stukkatørlære hos dek.billedh. H. Chr. Petersen 1901-07; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., sept. 1913-16; udd. som konservator dels hos faderen, dels i udlandet på Glyptotekets foranledning.

Travels

Italien 1919; Paris fl. gange; Holland, Belgien, Tyskland, London; deltog i Fr. Poulsens eksp. til Grækenland, Delfi 1923 og Kalydon 1932; deltog i Harald Ingholts rejse for Carlsbergfondet til Palæstina og Syrien (de da. udgravn. i Hama) 1930.

Occupations

Konservator ved Ny Carlsberg Glyptotek fra 1914.

Scholarships

Ronge 1916; Akad. 1922, 1930 (mindre).

Exhibitions

Charl. Forår 1910, 1913-16, 1918, 1920, 1922, 1926-27, 1930, 1935; KE 1912, 1919; Salonen, Paris 1913; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1926-27; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929.

Artworks

Portrætbuster, især barneportrætter; indkørselsportalen ved Søby-Søgaard, Fyn (1911); Skt. Anna (relief 1918, Skt. Annæ Passage, Kbh.); Undervisning og Leg (2 relieffer 1921, Korsør Sk.); H.W. Bissen (bronzebuste 1922, Glyptotekets facade); H.E. Freund (bronzebuste 1922, smst.); J. Wiedewelt (1924, smst., originalmodel i Glyptoteket); Dr. phil. Frederik Poulsen (bronzebuste Glyptoteket); Våren (Dyrehaven, Skanderborg); 5 figurer til St. Heddinge Sparekasses facade (1925); Skt. Ansgar (bronzestatue 1927, Skt. Ansgar K., Kbh.); Klaus Berntsen (buste 1922, Særslev Højsk., statue 1938 på torvet i Assens); Triton (springvandsfigur 1932, Banegårdspl. Horsens); Herningpigen (springvandsfigur 1934, Vestre Anlæg, Herning); Skt. Jørgen (springvandsfigur 1934, tidl. Holstebro); fontæne med rytterstatue af Peder Bodilsen (1935, Hjultorvet, Næstved); Fra døden til opstandelsen (bronze opst. 1942 på Bispebjerg Kgrd., Urnehaven); Vagn Jacobsen, efter Axel Locher 1912 (buste 1947, Fr.borgmus.); Sveasøjlen (1947, Havnepl. Helsingør). Skriftlige arbejder: Saml. 1927, 120f; 1935, 199-204.

Literature

Pol. 12.5.1913 (interv.); 4.4.1927 (P. Linde); Ugebl. for Katholske Kristne, årg. 82, 1934, 574f; 4.1.1948 (Fr. Poulsen); Johs. Hansen: Skt. Ansgars Kirke, 1942, 55f; Klingen, 1942, 89-92; Berl. Aften 4.11.1947; Nat. Tid. 4.1.1948 (Sig. Schultz); A. Uhrskov i: Mindesmærker i Nordsjæll., 1962, 25-27.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.