Hermann Ernst Freund

Literature

N. Høyen i: Skrifter, I, 1871, 451-80; Ph. Weilbach: H.E.F., 1875, 7-28; N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, 1876, 266-68; Breve til og fra B.S. Ingemann, 1879, 148-52; V. Freund i: Da. Saml., 2. Rk V., 1876-77, 193-260; samme: H.E.F.s Levned, 1883; A.D. Jørgensen i: Danm. Riges Hist., VI, 1, 1897-98, 145-47; Jul. Lange: Udv. Skrifter, I, 1900, 136-50; P. Johansen: Nord. Oldtid og da. Kunst, 1907, 52-65; Carl Jacobsen i: Arch., XIV, 1911-12, 457-59; Th. Oppermann: H.E.F., 1916; R. Josephson i: Nat.mus. årsbok, IV, 1922, 87f; V. Thorlacius-Ussing: Mindestøtterne paa Jægerspris, 1924; samme i: From the Coll. of the Ny Carlsberg Glyptothek, II, 1938, 227-45; samme i: Fynske Aarb., I, 1939, 105-08, 115-17; Fr. Weilbach i: Fra Ark. og Mus., 2. ser., II, 1935, 131, 135-43; H. Bramsen: Da. Kunst, 1942, 159-76; H. Rostrup i: Kunstmus. Aarsskr., 1944-45, 210-14; samme i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, II, 1945, 32, 49-51; 1952, 43-49; samme: H.W. Bissen, 1945; Leo Swane i: Danm. Billedh.kunst, 1950, 328-38; Kr. Dagbl. 12.3.1954 (Johs.Jansen); Francis Bull: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1960, 71, 74, 77f, 89f, 100; Erik Lassen i: Guldåldern i da. konst, Sth. 1963, 116-35; Else Kai Sass i: Guldalderen i da. kunst, 1964, 87-116; Arne Brenna i: Kunstmus. Årsskr., 1971-73, 57-110; Tove Lund Larsen i: Fynske Minder, 1971, 217-32; Charlotte Christensen i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 30, 1973, 15-36; H.E. Nørregård-Nielsen: Omkring Loke, Glyptoteket 1986; Kasper Monrad: Ragnarokfrisen af H.E.F., Stat. Mus. for Kunst 1986; Mirjam Gelfer- Jørgensen (red.): Herculanum paa Sjælland, 93-131, 379-81; Emma Salling i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1989, 294-96. Breve og papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.