Hermann Ernst Freund

Education

I smedelære hos morbroderen, klejnsmed B. v. Würden, Kbh. 1803; svendestykke 1806 (en kunstfærdig lås); lærte at gravere og skære signeter under Johs. Conradsens vejledn.; arb. fra 1809 for egen regning som stempelskærer; søgte tidligt undervisn. for håndværkere på de Massmannske Søndagssk.; forelæsn. i matematik o.a. fag; tegneundervisn.; Kunstakad. Kbh., ornamentsk. 7.10.1805, avancerede til frihåndssk. jan. 1808, til gipssk. 1809 og til modelsk. 1810; lille sølvmed. dec. 1810, st. sølvmed. marts 1811; lille guldmed. apr. 1813, store guldmed. okt. 1817.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.