Hermann Ernst Freund

Artworks

Statuer: Merkur (orig.mod., 1821, Stat. Mus. for Kunst); Evangelisten Lukas (orig.mod., 1823, Slotsk., Kbh.). Statuetter: Loke (orig.mod., 1822 Glyptoteket, bronze, Stat. Mus. for Kunst og Hirschsprung); Odin (skitse, orig.mod., 1822, Glyptoteket, prisbelønnet på grundlag af D.W. Lindaus tegn.); Odin (modelleret, 1825-26, i bronze 1827, Glyptoteket); Thor (orig.mod., 1829-30, medl.stykke til Akad., dep. Glyptoteket, marmor, formentlig udf. af G.C.Freund, Stat. Mus. for Kunst). Springvandsgruppe: Drengen med svanen (bronze, 1837, opst. i Kgs. Have som erstatn. for sandstensgr. af Louis Le Clerc, ny bronzeafstøbn. opsat 1914, den gl. bronze i Stat. Mus. for Kunst). Buster: Fr. VI (marmor, 1817, det tidl. Militærhosp., Rigensg., Kbh.); Maleren C.A.Jensen (modelleret 1818, i marmor 1820, Glyptoteket); Digteren B.S.Ingemann (som foranstående); Digteren og statsmanden grev Friedrich Leopold Stolberg (marmorherme, 1824, Glyptothek, München); Billedhuggeren Johann Martin Wagner (herme, orig.mod., 1826, Stat. Mus. for Kunst, gips Glyptoteket og Fyns Kunstmus., bronze udf. efter F.s død til Wagners grav i Rom og 1897, Stat. Mus. for Kunst, marmor i Martin von Wagner-Mus. der Univ. Würzburg); Ark. C.F. Hansen (herme, orig.mod., 1830, bronze efter 1881, Stat. Mus. for Kunst, i marmor 1832, Kunstakad. Kbh.); Gehejmekonferensråd Jonas Collin (herme, orig.mod., 1834, Glyptoteket, marmor, 1840, udført efter F.s død af H.W. Bissen, Kunstakad. Kbh.); Amalie Elisabeth von Würden (gipsherme, 1834); Julie Emilie von Würden (herme, orig.mod., 1834, marmor, udf. af G.C. Freund ca. 1847, Glyptoteket); L.F.Scavenius (orig.mod., 1835, smst.); Admiral Carl Adolph Rothe (gips, 1837, smst., marmor, Torbenfelt). Relieffer: Sappho (1812, udst. 1813 (debut), orig.mod., Glyptoteket, marmor, 1835, gravmæle over komponisten F.D.R. Kuhlau, Ass. Kgrd., Kbh.); Triptolemos (gips, Glyptoteket); Abraham, der lader Ismael og Hagar fare (1817, lille guldmed., skitse i tonet gips, smst., orig.mod., Kunstakad. Kbh.); Gehejmerådinde von Zschock (portrætmedaljon, orig.mod., 1818, Stat. Mus. for Kunst); Mimer og Balder rådspørger nornerne (orig.mod., 1821-22, Glyptoteket, prisbelønnet på grundlag af D.W. Lindaus tegn.); gravmonument over etatsråd, godsejer Jacob Brønnum Scavenius (1824, marmor, Holtug Kgrd.); Ragnarokfrisen (polykrom skitse, 1825-26, gået tabt ved Chr.borgs brand, tegn. af D.W. Lindau 1826, Glyptoteket, tegn. af H.Olrik, udg. 1857 af Kunstforen.); De udridende valkyrier, parti fra Ragnarokfrisen i den endelige størrelse (1826, opsat på Chr.borg 1836, hele frisen fuldf. efter F.s død 1841 af H.W.Bissen, Andreas Kolberg, David Jensen og G.C.Freund, gået tabt ved Chr.borgs brand); Hygæa siddende med Asklepios' stav og slange (orig.mod., 1832, Glyptoteket, marmor på gravmæle over læge Herman Treschow Gartner, Garn. Kgrd.); Biskop F.C.C.H. Münter (mindetavle med portrætrelief, marmor, 1833, Skt. Petri Kgrd.); marmorrelieffer til monument over Kamma og Knud Lyhne Rahbek, Bakkehusets Have; Dødsgenien forener hustruen med den forudgangne mand (orig.mod., 1834, formentlig til gravmæle over kancelliråd Toft og hustru, Glyptoteket); Engle (4 medaljoner, skitser til loftudsmykn. i Holmens K., orig.mod., 1835, Glyptoteket); Dyremaler C.D. Gebauer (orig.mod., 1836, Glyptoteket, marmor på sandstensgravmæle, Århus Kgrd.); Døbefont med Kristi dåb (orig.mod., 1836, Glyptoteket, marmor, Fåborg K.); Friederike Brun (orig.mod., 1836-37, Glyptoteket, marmor, 1837, Skt. Petri Kgrd., Kbh.); Lærer og disciple (orig.mod., 1837, Glyptoteket, marmor på gravmæle over distriktskirurg Heinrich Friederich Müller, Skælskør Kgrd.); Sørgende kvinde ved tre metaer (gips, 1838, Glyptoteket); Afskeden og Gensynet (orig.mod., 1839, Glyptoteket, marmor på gravmæle over Kronborgs kommandant, generalmajor Friederich Ernst Johan von Ohlrogge, Helsingør Kgrd., også gitteret omkr. gravstedet skyldes formentlig F., 2 udat. orig.mod. af Afskeden og en af Gensynet, Glyptoteket, en af udgaverne af Afskeden til gravmæle over købmand Arnemanns hustru og børn, Nienstedten); pilasterkapitælerne på Thorvaldsens Mus. hovedfacade (orig.mod., 1839, Thorvaldsens Mus. og Glyptoteket, sandsten, 1843, udf. af Johann Scholl); Siddende Kristus (orig.mod., 1840, Glyptoteket). Medaljer: Fr. VIs og Marie Sophie Frederikkes kroningsmed. (1815); Abundantia (forarb. til reversen af med. Pro Meritis 1829); revers til med. slået i anledn. af Fr. VIs helbredelse og ankomst til Kbh. 3.8.1833; revers til med. i anledn. af Fr. VIs 50-årsjub. 1834; revers til med. i anledn. af 300-årsfesten for Reformationens indførelse i Danmark 1836 (3 forsk. udkast, orig.mod., Glyptoteket); revers til Fr. VIs dødsmed. 1839 (forsk. udkast, Glyptoteket og Hirschsprung); revers til Chr. VIIIs kroningsmed. 1840 (forsk. udkast, orig.mod. Glyptoteket og Hirschsprung); milepælene fra Chr. VIIIs og Fr. VIIs regeringstid er udf. efter F.s model; møbler og kunstindustri udf. efter F.s tegn. og under hans ledelse på Kunstindustrimus., Fr.borgmus., Stat. Mus. for Kunst og Hirschsprung; tegn. til gravmæler og mindesten i: Kunstakad. Bibl., Kbh. Bymus. og Dronn. Håndbibl., Amalienborg.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.