Johannes Hoffmann

Weilbach information

Genealogy

Hoffmann, Heinrich Bernhard Martin Johannes, 1844-1920, billedhugger. *7.7.1844 i Slesvig, ?16.6.1920 i Rom, begr. smst. Forældre: Skrædderm. Andreas Martin H. og Catharina Wilhelmine Jansen. ~2.9.1877 med Anna Louise Müffelmann, *20.4.1854 i Korsør, ?5.6.1919 i Rom, adoptivdatter af overlæge Emil Frederik M. og Thora Marie Eckert.

Biography

Johannes Hoffmann er eksponent for den rendyrkede nyklassicisme i gravrelieffet i Roskilde, hvorimod han i andre arbejder mere hælder til realismen i figurgengivelsen. Hans modelopstillinger virker ofte noget arrangerede, som det f.eks. ses i statuen Psyche.

Education

Arb. i H.W. Bissens atelier fra 1862; opt. på Kunstakad., Kbh. 1863, afg. 1866, lille guldmed. 1866.

Travels

Opholdt sig fra 1874 til sin død med afbrydelser i Italien.

Occupations

Da. konsul i Rom 1895-1903.

Scholarships

Akad. 1874 og 1875; valgt til medl. af Akad. 1883, men tog ikke imod valget.

Exhibitions

Charl. Forår 1865-68, 1871-72, 1874-75, 1879, 1882, 1885, 1887, 1892, 1894-95, 1902; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst., Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Peder Griffenfeld (statue, udst. 1865; gipsstatuette, Fyns Kunstmus.); Odysseus' kamp med hjorten (1866, lille guldmed.); Vesta (udf. i bronze for grev Moltke-Huitfeldt); Psyche (statue 1876, marmor 1878, Fyns Kunstmus., gentagelse udf. i Rom 1892, Stat. Mus. for Kunst); Ung pige, der binder et bånd om sit hår (polykrom marmor, 1892); Elias (statue på Fr.kirkens øvre udvendige omgang); Benedikt af Nursia (som forannævnte); Diana (statuette, udst. 1901); Grev Dannemand (buste, 1875); grevinde Dannemand (buste, 1875); viceprovst F. Fabricius (buste, Regensen); Arkæologen Wolfgang Helbig (marmorherme 1891, Glyptoteket); Henrik Ibsen (marmorbuste, Det kgl. Teater); Generalløjtnant Chr. Thomsen (buste, 1894, do. 1902); Sørgende kvinde (relief, rektor S. Povlsens gravmæle, Roskilde).

Literature

Berl.Tid. 20.6.1920.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.