C.F. Holbech

Weilbach information

Genealogy

Holbech, Carl Frederik, 1811-1880, billedhugger. *27.2.1811, ?23.7.1880 i Rom. Forældre: Proprietær F. H. og NN. Ugift.

Biography

C.F. Holbech kom straks efter ankomsten til Rom til Thorvaldsens atelier, hvor han udførte flere af dennes værker i marmor, bl.a. dele af Frederik VIs monument ved Skanderborg, afsløret 1845. I 1842 fik han opsyn med Thorvaldsens atelier og førte på foranledning af Baronesse Stampe dagbog over Thorvaldsens sidste ophold i Rom s.å. H. var en af de få danske kunstnere, der, som Thorvaldsen formåede fortsat at virke i Rom. Han blev et samlingspunkt for skandinaviske kunstnere, der kom til byen, og han ledede bl.a. kunstnerforeningen "Dydsforeningen". Hans sidste år var præget af fattige kår.

Education

Kunstakad. Kbh. 1824, lille sølvmed. 1832, st. sølvmed. 1835.

Travels

Til Rom 1841, hvor han levede til sin død.

Occupations

Scholarships

Ancker 1863; opholdet i Rom financieredes af Udst.fonden og midler indsamlet bl. kunstnere; fra 1877 årlig statsunderst. på 600 kr.

Exhibitions

Charl. Forår 1836, 1838, 1847, 1851, 1868, 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Proserpinas rov (relief, 1842, marmor 1844-45, tilh. Galleri Lotzbeck, München); Eurydike (marmor, 1844; udst. 1851); To sovende børn (brændt ler, udst. 1851, Glyptoteket); Et bacchusbarn, satyrdreng (gips, 1862, Stat. Mus. for Kunst); Bacchus som barn (1871, marmor, smst.); gravstele over kancelliråd Peter Georg Toft ?1832 (Thisted Kgrd.); gravmæle over Chr. Hauschildt ?1834 (jern, efter udkast af H., Trinitatis K., Kbh.)

Literature

Berl. Tid. 12.8.1880; L. Bobé: Julebogen 1905, 45, 49; Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, udg. af Rigmor Stampe, 1912; Johannes Stein: Billedh. Theobald Stein, 1923, 46f; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom I-II, 1927; Rom og Danm. gennem Tiderne II, 1937; R. Magnussen: Godfred Christiansen, I-II, 1939-41; Me?r Goldschmidts Værker, bd. 4, 1909 (Hvorledes man lever i Rom); Francis Bull: Nord. kunstnerliv i Rom, 1960, 129, 184, 202. Breve, dagbog over Thorvaldsens oph. i Rom (Thorvaldsens Mus.).

Author: Thomas Kappel (T.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.