C.F. Holbech

Biography

C.F. Holbech kom straks efter ankomsten til Rom til Thorvaldsens atelier, hvor han udførte flere af dennes værker i marmor, bl.a. dele af Frederik VIs monument ved Skanderborg, afsløret 1845. I 1842 fik han opsyn med Thorvaldsens atelier og førte på foranledning af Baronesse Stampe dagbog over Thorvaldsens sidste ophold i Rom s.å. H. var en af de få danske kunstnere, der, som Thorvaldsen formåede fortsat at virke i Rom. Han blev et samlingspunkt for skandinaviske kunstnere, der kom til byen, og han ledede bl.a. kunstnerforeningen "Dydsforeningen". Hans sidste år var præget af fattige kår.

Author: Thomas Kappel (T.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.