Poul Anker Bech

Occupations

Medl. af KIKUs forretn.udvalg 1988-90; fmd. for Det grafiske Værksted i Hjørring 1990-92.

Author: Hanne Pedersen (H.Pe.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.