Carl Bille

Biography

Carl Bille var lidt ældre end de berømte marinemalere fra 1800-tallets midte og videre frem, men kom senere i gang. Han var udlært sejlmager og stod til søs i flere år, inden han blev maler. B. var selvlært, bortset fra vejledning af en kollega Carl Dahl, som havde været medhjælp hos Eckersberg. Erindringer om dennes mariner er tydelige i hans tidlige arbejder. B.s liv er ikke meget oplyst. Sigurd Müller beretter om lange rejser til oversøiske lande. I alt fald udstillede han i begyndelsen af 1860erne billeder med motiver fra Nordamerika og Kina og senest, 1869, fra "Øen Marotimo". Om disse billeder grunder sig på selvsyn er ikke til at sige. De store rejser kan være foretaget, mens han endnu var sømand. I alt fald har han ikke manglet opfindsomhed, hans motivkreds blev stadig større med skibskatastrofer, søslag, alle slags skibe i alt slags vejr, set og malet i den romantiske ånd. I de senere år udstillede han også billeder fra Atlanterhavet, Middelhavet, Norge og Holland.

Author: Henrik Bramsen (H.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.