Carl Bille

Literature

Ph. Weilbach: Konst og Æsthetik, 1870, 195; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Berl. Tid. 16.11.1898 (nekr.); Hist. Medd. om Kbh., 4. Rk., bd. 3, 1951-54, 543; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treårskrigen 1848-51, 1952; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985. Auktioner: 22.1.1894; 30.1.1899.

Author: Henrik Bramsen (H.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.