Claes Birch

Weilbach information

Genealogy

Birch, Claes, *1942-2003, billedhugger. *12.4.1942 i Roskilde, ?18.11.2003. Forældre: Ingeniør Carl Harry Olsen og Ingeborg Lilli Birch. ~27.10.1967 i Kbh. med billedvæver Jytte Møllegaard Larsen (se Møllegaard Birch, Jytte), *7.11.1938 i Svendborg, datter af forretningsbestyrer Gustav Møllegaard L. og musiklærer Else Johanne Damgaard. Ægteskabet opl. 11.1.1989.

Biography

Claes Birchs ledetråd er kampen for at finde frem til en tidssvarende og engagerende skulptur. B. er optaget af kunstens mulighed for at vække beskueren til kamp mod det onde og destruktive, og han har ofte grebet til utraditionelle materialer, former og strukturer, ligesom han har valgt usædvanlige lokaliteter og derved sat kunstens indhold og funktion under debat. Efter akademitidens naturalistiske modelstudier og en række abstrakte støbejernsrelieffer arbejdede B. sig væk fra de klassiske principper om komposition mod et spændingsfyldt og uroligt udtryk. Typisk for denne frigørelse var eksperimenterne i 1967 med en skulptur, blinde kan føle på. Udforskningen af utraditionelle udstillingssteder og materialer som glasfibre, polyester etc. prægede de følgende år. Flydeskulpturer i skum beklædt med polyesterfiberglas i H.C. Ørstedsparken og gavludsmykningen i fiberglas i Brande er eksempler på, hvordan han omkring 1970 forsøgte at integrere kunsten i hverdagen i tråd med ungdomsoprøret og de mange protestbevægelser. Op gennem 1970erne blev manifestationerne mere morbide. Værket fremstod som et digt om kampen mellem det syge og det sunde. Atombomben og den stigende forurening medførte, at perspektivet blev mere globalt. Udstillingstrilogien Mutationer, Eruptioner og Kumulationer behandlede det moderne menneskes mareridt, eksemplificeret gennem sære, vildtvoksende, lange, tynde og bugtede gevækster, mærkelige og faretruende skulpturer, der skildrer vækst som noget ukontrolleret. Med Kumulationer (ophobninger) rettede B. blikket mod sig selv ved at udstille sit jordiske gods og sit legemes væsker indstøbt i polyester og omgivet af pigtråd. De tre udstillinger blev ledsaget af Miljødigte af Thorkil Bjørnvig, og samarbejdet med digteren fortsatte med en række forureningsskulpturer og miljøprojekter, Mullerupprojektet 1981 f.eks., der omhandlede den radioaktive stråling. I 1983 tog B. fat på en ny trilogi. Fragmenter i en nuklear tid formidlede gennem brudstykker af marmor, zink, bronze og bladguld ideer om det, der måtte være tilbage efter paddehatteskyens ødelæggelser. Tutta Plastica bestod af kalejdoskopiske plasticmalstrømme, og forureningens uoverskuelige konsekvenser var temaet i Fragmenter fra Verdenshavet, der omfattede henved 45 arbejder. Hermed havde B. arbejdet sig så langt ind i Fremtidens skygge (digt af Thorkild Bjørnvig 1986), at en kunstnerisk dvaleperiode blev en naturlig reaktion. I slutningen af 1980erne vendte B. imidlertid tilbage til det geometriske og stabile. Tvillingeprojektet til flyvestationerne Karup og Skrydstrup består af et tetraeder og en pyramide, åbne konstruktioner i stål, begge med krystallinske former på et af de skrå ben, hvorved der skabes en fornemmelse af, at den uhæmmede fart standses. Med udstillingen Kolossen 1980-92, genoptog B. arbejdet med det figurative.

Education

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Gottfred Eickhoff), sk. for mur- og rumkunst (Dan Sterup-Hansen) 1964-71.

Travels

Italien, Holland, Grækenland, Tyrkiet, Iran, Pakistan; ophold på Det da. Akad. i Rom 1981-82, 1983-84.

Occupations

Lærer i skulp., Kunstsk. i Rogaland, Stavanger 1984-86; lærer i rumkunst, Sk. for Brugskunst, Kbh. 1990; censor for Charl. Forår 1971, 1989-92; medl. af best. for Charl. Forår og Eft. 1988-90, næstfmd. 1991- 93.

Scholarships

Suhr 1969; Stat. Kunstfond 1970, 1977, 1985, det 3-årige stip. 1978; Aug. Schiøtt 1972; Hielmstierne-Rosencrone 1972; Zach. Jacobsen 1973; Dronn. Ingrids Romerske Fond 1981; C.C. Hall 1983; Victor Freund 1986.

Exhibitions

Den Haag, Holland 1965; Charl. Forår 1966-69; Charl. Eft. 1969, 1986; Koloristerne 1970; Kammeraterne 1973; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1975; Decembristerne 1978-79; De frie kunstnere 1978; Da. mixed media festival, Århus Kunstbygn. 1978-79; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Sympati for Vorherre, Esbjerg Kunstmus. m.fl. 1980; Billedkunst. Hvordan.., Vejle Kunstmus. m.fl. 1982-83; Vadehavet, Vester Vedsted 1983; Flyvende Beton, Kbh. 1984; Gal. A-gruppen 15 år, Kbh. 1985; Pol 66, 1987. Separatudstillinger: Blindeinst., Kbh. 1967; Gal. AP, Kbh. 1968; Skive Mus. 1969; Flydeskulptur, H.C. Ørstedsparken, Kbh. 1971; Kunstindustrimus. 1973; Gal. A-gruppen, Kbh. 1975-77, 1983-84; Fragmenter fra Verdenshavet, Vejle Kunstmus. 1985 (retrosp.); Roskilde Kunstforen. 1992 (retrosp.).

Artworks

Mutationer (trilogi, 1975); Eruptioner (do, 1976); Kumulationer (do, 1977); Fragmenter i en nuklear tid (1984); Tutta Plastica (1984); Fragmenter fra Verdenshavet (1986); Mutation (bronze og polyester, 1975, Vejle Kunstmus.); Bronze and Iron (1969, Skive Kunstmus.). Udsmykninger: Tandklinik, Slagelse (1968); Sparekassernes Hus; Ungdomsbyen, Rødovre (1969); Gavlrelief, Torveg. 5, Brande (1970); Gavlrelief, Slagelse (rustfrit stål og polyester, 1970, flyttet til Slagelse Centralbibl. 1989); Flydende skulpturer, Brande (1975); Flagudsmykning, Brande (1981); Tetraide, Flyvestation Karup (1990); Pyramide, Flyvestation Skrydstrup (1990).

Literature

Søren Elgaard i: Hrymfaxe, 4, 1975; Bent Petersen i: North Inf., 27, 1977 (interview); Byens Kunst, Kbh. Magistrat 1977; Claus Bojesen i: Hrymfaxe, 4, 1981; Thorkild Bjørnvig: Abeguder, miljødigte, 1981; Stig Miss: Skulpturer og objekter 1963-85, Vejle Kunstmus., 1985; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1988; Thorkild Bjørnvig: Epimetheus miljødigte 1980-90, 1991.

Author: Ole Nørlyng (O.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.