Anthonie Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Anthonie Eleonore (Anthonore), 1849-1926, maler. *5.7.1849 i Kbh., ?27.8.1926 i Usserød, (urne på Holmens Kgrd., Kbh.). Forældre: Oberst Anton Frederik Tscherning og maleren Eleonore Christine Lützow. ~4.10.1871 med dr.phil. Christian Axel Richard Christensen, *26.1.1843 i Kbh., ?2.8.1876 i Trørød, søn af kgl. forrider hos enkedronning Marie, senere melhandler og husejer Mads C. (Aarup) og Anna Kirstine Wissing.

Biography

Anthonore Christensen var en af periodens mest produktive og bedst kendte blomstermalere. Hun foretrak at gengive skovbundens, engens og hegnets vilde blomster i deres naturlige omgivelser frem for opsat i mere kunstfærdigt arrangerede buketter. Hendes første billeder af anemoner og åkander er inspireret af egnen omkring Ørholm, hvor hun boede i sin barndom. Et billede med anemoner blev allerede i 1868 købt af Galleriet, det senere Statens Museum for Kunst. Hun gav i en årrække undervisning i malerkunst, bl.a. til flere medlemmer af det danske og det græske kongehus, som også købte nogle af hendes malerier. Prinsesse Dagmar fik et af hendes billeder med til Rusland som bryllupsgave.

Education

Underv. af moderen Eleonore Tscherning; senere af Emma Thomsen og O.D. Ottesen.

Travels

Dresden, Schweiz, Norditalien, Paris 1869; Italien og Grækenland 1871-72; senere München.

Occupations

Underviste i en årrække i malerkunst.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1872-73; Neuhausens Pr. 1887.

Exhibitions

Charl. Forår 1867-71, 1874-77, 1881-96, 1897-1927; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Verdensudst., Philadelphia 1876; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1908-09; Kvindel.Kunstneres retrosp. Udst. 1920; Charl. Eft. 1922; Orla Lehmann og den nationale kunst, Vejle Kunstmus. 1986.

Artworks

Kurv med afskårne blomster (Neuhausens Pr. 1887); Voksende anemoner (Stat. Mus. for Kunst); Valmuegruppe fra Strandmøllehaven (1892, Stat. Mus. for Kunst); Roser og liljer (tidl. Nordjyll. Kunstmus.); Nørreskoven i Vejle (Vejle Kunstmus.); Gule azaleaer (1909, Sønderjyll. Kunstmus.); Blomstrende ranunkler og nellikerod (1909, Roskilde Mus.).

Literature

Af Eleonore Christine Tschernings efterladte Papirer, Memoirer og Breve VIII, 1908; København 6.7.1919 (interv.); Berl.Tid. 26.8.1926; Nat.Tid. 26.8.1926, 1.9.1926; R. Magnussen: Godfred Christensen I-II, 1939-41; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Mona Jensen og Birthe Møller Nielsen i: Hefter for historie, nr. 8, 1985. Auktion: 1926 (dødsbo). Breve (Hirschsprung).

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.