Lauritz Prior

Biography

Lauritz Prior var som elev af H.W. Bissen en af de mange danske billedhuggere i 2. halvdel af 1800-tallet, som Thorvaldsens ånd stadig havde magt over. Under opholdet i Rom delte P. atelier med billedhuggerne W. Runeberg fra Finland og Frithjof Kjellberg fra Sverige. Sammen med en hel generation, bestående af bl.a. C.G. Freund, Hertzog, C.C. Peters, O. Evens og Th. Stein, fastholdt han til en vis grad det klassicistiske formsprog, men forholdt sig dog friere til forbilledet og arbejdede mere naturalistisk. Idealismen afløstes af hangen til den anekdotiske historie, fortalt med indtagende charme og ynde, men uden nogen storhed i udtrykket. Af de nævnte var P. måske den mest moderne og kan derved snarest sammenlignes med J.A. Jerichau i fornyelsen af dansk billedhuggerkunst i denne periode. Ud over selvstændige skulpturer udførte han flere glimrende arbejder inden for arkitekturdekoration. Hos Harald Foss holdtes i det såkaldte Huleakademi i efteråret 1871 "Kostumeakademi", hvor man først tegnede efter nøgen model, derefter i samme stilling modellen i påklædt stand. P. deltog i disse øvelser. Under sin medvirken i konkurrencen om et H.C. Andersen-monument i 1876 blev han udtaget som en af de 4 kunstnere, der skulle udføre en model i halv naturlig størrelse. Han fik dog ikke opgaven at udføre selve monumentet. P.s fader opførte 1866 i Bredgade en bygning, hvis facader billedhuggeren selv dekorerede, og hvor der indrettedes kunstneratelierer. Det var her, bl.a. P.S. Krøyer senere fik atelier, og Kunstnernes frie Studieskoler havde til huse.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.