Lauritz Prior

Literature

Ill. Tid., 1868-69, 303; D.C. Prior: Ved Billedhugger L.P.s Jordefærd i Garnisons K., u.å.; Ude og Hjemme, 1879, 312, 315f; L. Dietrichson: Svundne Tider, I, 1896, 338; III, 1901, 42, 65f., 165, 167f.; Vilh. Bergsøe: Eventyr i udlandet, 1905, 202-05; P. Nordmann: Walter Runeberg, 1918, 28, 43f, 48, 55, 61; R. Neiiendam: Det kgl. Teaters Hist., I, 1921, 21; En da. Søofficer, Kontreadmiral Victor Hansens Minder, 1927, 117, 136; Fr.G. Knudtzon: Ungdomsdage, 1927, 118- 20, 124, 194; Helga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, V, 1931, 13; Vore Kirkegaarde, 1941, 55; H. Foss i: Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, XL, 1947, 149-58; A.J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd. 1, 1947-49, 10-52; Thomas Prior: Slægten Prior, 1948, 106f; Lise Bundgaard i: Ark., nr. 20, 1979, 480-82; Lise Funder: Da. teaterbyggeri 1870-1910, 1986, 33, 35; Jesper Knudsen i: Kunst, samfund, kunst, en hilsen til Broby, 1987, 77-97. Auktionskataloger: 20.5.1879 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.