Adam Fischer

Biography

Adam Fischer hører til blandt de få danske kunstnere, der virkelig slog rod i Paris. Hans ophold der varede 20 år. Han drog afsted som maler, men kort tid efter ankomsten i 1913 blev han klar over, at det egentlig var billedhugger, han ville være. Den danske billedhugger, Johannes Bjerg, der på dette tidspunkt boede i Paris, satte ham ind i billedhuggerkunstens ABC. Kunsten i Paris stod da i kubismens tegn, og F. søgte, sammen med adskillige andre udlændinge, André Lhotes malerskole. Samtidig inspireredes han af de russiske billedhuggere, Alexander Archipenko og Ossip Zadkine. Selv skabte han en lille gruppe fremragende "kubistiske øvelsesstykker", som han senere kaldte dem, de eneste eksempler på dansk kubistisk skulptur. Deriblandt var hovedværker som Spiralpigen, Fransk soldat og portræthovedet af hans kone, alle tre fra 1918. Efter verdenskrigens slutning prægedes kunsten af flere nye strømninger og interessen for kubismen ebbede ud. For F. blev mødet med den mexicanske maler, Diego Rivera, overordentlig betydningsfuldt. Riveras teorier om en naturalistisk kunst, skabt på grundlag af forskellige konstruktionsprincipper, blev, fra ca. 1920, et væsentligt udgangspunkt for F.s nye orientering, som udtrykkes i Siddende pige, der binder hår. I samme periode fik F. kontakt med den store franske klassiske billedhugger Aristide Maillol. Et møde, der yderligere bekræftede F. i hans nye kunstopfattelse. Den store statuette Gående kone med vandkrukke udført i 1924, er et af de tidligste eksempler på det personlige skulptursprog, F. arbejdede videre med i sit store livsværk. Det er sandsynligt, at F.s rejse til Grækenland i 1924 var foranlediget af Maillols interesse for arkaisk græsk skulptur. Den lange række af F.s karakterfulde portræthoveder indtager en fremtrædende plads i hans livsværk, såvel som i dansk portrætskulptur. Han foretrak at arbejde i det lille format, men blandt de mange statuetter af stående eller gående kvinder knejser dog statuen af kvinden med barn og indkøbskurv på armen flot og sikkert, som et værdigt monument for indenrigsminister Ove Rode. F.s dybe interesse for skulpturens stoflige karakter førte i de sidste mange år til et intenst studie af glasurer. I Ung pige fra Kreta og de mange efterfølgende værker forenes hans fornemme, strenge skulptursprog med kunsthåndværkerens indsigtsfulde materialekendskab. Sikker formsans og følsomhed kendetegner F.s værker og disse egenskaber karakteriserer også den store samling af hans fotografier fra rejserne og fra Maillols værksted.

Author: Inge Vibeke Raaschou-Nielsen (I.V.R.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.